Tore Fransson 1922 -  1995

 

Tore Fransson var enda barnet till Martina och Nils Fransson. Nils Fransson var byns elektriker fram till den dag då myndigheterna införde nya bestämmelser om behörighet, som Fransson saknade. De första åren bodde familjen i Lyngby. Senare flyttade de till en egen fastighet mitt i byn – granne med ”Jojje” Sandberg – nästan mitt emot Everöds Folkskola. Där bodde Tore kvar resten av sin levnad.

Tores yrkesverksamma liv förflöt i en ganska lugn tillvaro. Han arbetade bl a som lagerarbetare på ett grossistföretag i Kristianstad. På äldre dagar utförde han en del diversejobb hos olika företagare på orten.

 

Tore Fransson var en profil i Everöd. Hans stora intresse för fotografering gjorde att han utmärkte sig under många år som Everödsbygdens ”stora” fotograf. I nästan ett halvt sekel dokumenterade han genom sina kameror många händelser i Everöd med omnejd. Han följde också med i den tekniska utvecklingen, och han hade alltid modern utrustning vid sitt fotoarbete.

Då föreningar anordnade utfärder var ofta Tore med. Vid Jubileumsfester kallades ofta Tore dit för att föreviga tillställningarna. I många Everödshem, såväl hos fattigt som hos rikt, har Tore med sin kamera fotograferat många dop, konfirmationer, skolavslutningar, födelsedagar och många andra, både privata och allmänna händelser.

Efter varje fotograferingstillfälle dröjde det bara några dagar innan Tore återvände med bilderna. Detta för att deltagarna skulle kunna beställa de bilder som var intressanta för var och en. Då antecknades namn och antal beställda kort på baksidan av originalbilderna. Efter exempelvis en bussutfärd med ett 50-tal deltagare blev det en hel del arbete för Tore. Det kunde sedan dröja någon vecka innan Tore återkom med de beställda bilderna i ett kuvert med namn och kostnad på utsidan. Tore gick alltid till fots till sina ”kunder”, så han fick säkerligen också god motion genom sin hobby. Det sägs att han varit med om en olycka och att han efter den, aldrig mer cyklade.

En annan gren i Tores verksamhet var körkorts- och passfotografering. Många är de Everödsbor, som på Tores veranda för en billig peng har fått sina foton till både körkort och pass. På så vis inbesparades en resa till Kristianstad och fotografering till en förmodligen betydligt högre kostnad.

Vid Tores bortgång donerades alla hans negativ - ca 10 000 – till Everöds Sockenförening. För Everöds-bygdens del måste donationen betraktas som en stor kulturgärning. Hela hans fotoarkiv kommer nu att bevaras på ett säkert sätt och många kommer på så vis ha möjlighet att ta del av hans bilder även i framtiden.

Arne Palm, medlem i sockenföreningen och uppvuxen i Lyngby, har framkallat ca 1 000 negativ ur Tores stora negativarkiv. Nedan visas ett urval av dessa foton.

För Everöds Sockenförening

Kjell Svensson

 

FOTON TAGNA AV TORE FRANSSON UNDER 1950-TALET

UR INNEHÅLLET: (Klicka på rubrikerna nedan för att välja avsnitt. På "Åter" i slutet för att komma tillbaka)

Interiörbilder från byns affärer

Andra näringsidkare i byn

Personligheter under 1950-talet

 

INTERIÖRBILDER FRÅN BYNS AFFÄRER

 sock Tore 7. 74.2 Stig och Elsa Vedbergsock Tore 07 71.1 julskyltning

Stig och Elsa Vedberg i sin diverseaffär. Stig övertog affären efter sin mor 

 sock Tore 07 70.2 julskyltningsock Tore 07 69.2 julskyltning

Julskyltning i Vedbergs diverseaffär

 sock Tore 09 67.1 handl Birger Hakanssonsock Tore 09 67.2 handl Birger Hakansson

 

Handlare Birger Håkansson och hustrun Edna i affären i " Lyngbysväng". Affären startades av Nils Svensson på 1860-talet.

Under andra hälften av 1900-talet köpte Birger FOKETS HUS och flyttade sin affär dit (nuvarande Matöppet år 2014).

 

Åter

 


 

 

ANDRA NÄRINGSIDKARE I BYN

 

sock Tore 16 Bild 30.2 familjen Lenandersock Tore 11 Bild 71.1 Harry Olsson trafikare 

Sigurd  Lenander med hustru och dottern Marianne.                                                       Harry Olsson - Everöds taxi - med familj

Familjen Lenander skapade och drev under många år Lenanders bageri.      

  

Åter

 


 

PERSONLIGHETER UNDER 1950-TALET

 

 sock Tore 06 63.2 Algot Anderssonsock Tore 07 49.1 Oskar Olsson

 Algot B. Andersson, kommunal-                                                                     Oscar Olsson -"ParkOscar"

fullmäktiges ordförande                                   

 

 sock Tore  58.1 Hjalmarsock Tore 08 432 Svensson och hunden

 Hjalmar Svensson - byns kringcyklande fiskhandlare                           "Stationskarl" Svensson

 

 sock Tore 07 73.2 Hugo Selindsock Tore 09 12.2 Karl Davidsson

Karl Davidsson                                                                              Hugo Selind -brännmästare på Lyngbygård -  på annat uppdrag

 

Åter