FÖRENINGSLIVET I EVERÖD 

Vi har försökt kartlägga och beskriva det föreningsliv som växt fram och ibland också försvunnit i socknen från 1900-talets början och fram till skrivande stund. 


Vi har funnit aktiviteter för fysisk och mental träning såsom idrottsförening, gymnastikförening och bouleklubb. I tidningsurklipp från 1973 kan man läsa att Everöds skytteförening firar sitt 25:e verksamhetsår.

Allt som oftast skrevs det också under några årtionden i pressen om resultat från Everödsortens bridgesällskap som tävlingsspelat i Degeberga tingshus.

Inom scoutrörelsen har många barn och ungdomar fostrats och fått uppleva natur och kamratskap.

Det finns också ett antal föreningar som bildats för att på något sätt tillvarata byfolkets intressen. Under 1950-talet växte det fram andelsföreningar för frys- och tvättstuga. Det har funnits vattenföreningar och även idag finns det villa- och vägföreningar. I socknen har också funnits en förening för bygdens hantverkare/småföretagare. Dessa intressen bevakas numera av större föreningar.

Sedan 1985 finns en sockenförening som dokumenterar svunnen tid. Det finns också ett relativt nystartat byaråd (en samverkan mellan byns föreningar) för att tillvarata bygdens intressen.

Från och till har nykterhetsrörelsen och politiska föreningar engagerat bybefolkningen.

I början av 1950-talet bildades ”Gammeldansens vänner”, här dansades det fram till 1983, då föreningen upphörde. I byn finns också en mycket aktiv pensionärsförening.

I följande texter beskrivs de större föreningarnas verksamhet och personer som engagerat sig i föreningslivet. Till vår hjälp har vi haft föreningarnas verksamhetsberättelser och Everöds IF:s jubileumsskrifter 1949 och 1979. Vi har också hämtat information via tidningsurklipp och reportage, främst av vår mångårige lokale reporter, Georg Sandberg. Från Tore Franssons stora negativarkiv har vi hämtat en del foton. Medlemmar i föreningarna har också bidragit med foton och sina minnen