Föreningen är en sammanslutning mellan villaägare i Everöd och bygden runt omkring. Den har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Vi är f.n. 108 medlemmar i föreningen och årsmötet avhålls under den första halvan av Mars.

 

hus

Ändrade rutiner

Vår kassör och materialförvaltare Bertil Hansson avled den 13/8 2018. Vi kommer ihåg Bertil för hans stora insatser med uthyrning och förvaltning av föreningens material.

Nedanstående utrustning finns för uthyrning till våra medlemmar:

 Kontakta Rolf Hjerpe, tel. 070-77 20 966

 

 Ny mossrivare med lösa slagor, bensin  75 Kr/ timme+bensin
 Vertikalskärare eldriven, lättare modell  30 Kr/timme
 Högtryckstvätt  100 Kr/dag eller 50 Kr/halv dag
 Byggställning på hjul, bygghöjd 6 m.  50 Kr/dygn
 Jordfräs med vertikalknivar  50 Kr/timme+bensin
 Släp  50 Kr/2 timmar

 

 

 Beställning av villaolja sker genom Lars-Göran Nilsson, Ystad, tel. 0411-158 00

 

Föreningen är en sammanslutning mellan villaägare i Everöd och bygden runt omkring. Den har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse:

 • Ordförande: Åke Nyholm
 • V Ordförande: Per-Erik Persson
 • Kassör: Leif Johnson
 • Sekreterare: Per-Åke Harrysson

Ledamöter:

 • Eva Johnson
 • Joakim Falkmar
 • Michel Chapuis
 • Sten Larsson

Suppleanter:

 • Karl-Eolf Lövquist
 • Lars Nilsson

 Revisorer:

 • John-Ivar Andersson, revisorsuppl.