Föreningen är en sammanslutning mellan villaägare i Everöd och bygden runt omkring. Den har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Vi är f.n. 108 medlemmar i föreningen och årsmötet avhålls under den första halvan av Mars.

 

hus