Föreningen är en sammanslutning mellan villaägare i Everöd och bygden runt omkring. Den har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse:

 • Ordförande: Åke Nyholm
 • V Ordförande: Per-Erik Persson
 • Kassör: Leif Johnson
 • Sekreterare: Per-Åke Harrysson

Ledamöter:

 • Eva Johnson
 • Joakim Falkmar
 • Michel Chapuis
 • Sten Larsson

Suppleanter:

 • Karl-Eolf Lövquist
 • Lars Nilsson

 Revisorer:

 • John-Ivar Andersson, revisorsuppl.