Föreningen kommer fortsättningsvis inte att bedriva uthyrningen i egen regi.

Från 1 september sker uthyrningen genom Everöds Idrottsförening. Kontaktperson blir i starten Rolf Hjerpe, telefon 070-772 09 66.

Prislistan för uthyrningen gäller som tidigare och finns bl.a. på Matöppets anslagstavla och på föreningens hemsida.

FRAMTIDEN

Inom föreningen har det bildats ett arbetsutskott för kommande frågor.

Leif Johnson avgår som revisor och fortsätter som kassör under 2018.

 

OBS! Inga inbetalningar av årsavgiften för 2019!

Avgiften för 2018 gäller året ut.

 

EVERÖDS VILLAFÖRENING DEN 31 AUGUSTI 2018

Åke Nyholm  Per-Åke Harrysson

Ordf.             Sekreterare