När: Måndagen den 21 januari kl. 19.00

Var: Scoutstugan, Lyngbyvägen 6

Mötet kommer att uppdelas i ett Extra möte med kaffepaus och därefter Årsmöte för 2018.

Frågor till extramötet och årsmötet lämnas till Villaföreningens styrelse c/o Åke Nyholm, Stora vägen 64 Everöd, senast den 11 januari 2019. 
Senare inkomna förslag tas ej upp på dagordningen.

Villaföreningens kassör och materialförvaltare, Bertil Hansson, avled i somras. Villaföreningens styrelse beslöt då att Everöds Idrottsförening skulle överta uthyrningen och förvaringen av Villaföreningens redskap och maskiner.
Everöds Idrottsförening sköter numera uthyrningen.


Styrelsens förslag till Extra möte och därpå utlysta Årsmöte:

• att Everöds Villaförening upphör. Detta enligt föreningens stadgar.

• att föreningens bilsläp, maskiner etc, överlåts till Everöds Idrottsförening.

• att Villaföreningens likvida medel delas mellan; ungdomsverksamheten i Everöds Idrottsförening och Everöds Scoutkår.

Varmt välkomna den 21 januari kl. 19.00! 

Everöd den 3 januari 2019

Styrelsen