Everöd Lyser

På Alla helgons dag den 3 november med start ca kl. 18.00. Med ljus och marschaller längs med alla vägar i byn. Akta så att de inte står i vägen för bilar etc.

Så lyser vi tillsammans med många andra byar i vår trakt!