Everod Lyser

Sätt ut lite ljus eller marschaller framför ditt hus, vid vägar och gator i byn! 
Start ca kl. 18.00. Så lyser vi tillsammans med många andra byar i vår trakt!