Everöds Byaråd är en ideell paraplyförening i kontakten med kommunen och andra instanser som en sammanhållande länk mellan föreningarna i byn.

I styrelsen finns representanter från de flesta andra föreningar i byn, bl.a. Scouterna, Everöds IF, Företagarna, PRO, Sockenföreningen, Everöds Gymnastikförening samt Villaföreningen. Det går bra att vara med i styrelsen utan att ha koppling till någon förening utan endast genom sitt engagemang för byn. Det är kostnadsfritt att vara medlem i föreningen.

 

Frågor vi jobbar med

För närvarande har vi en grupp som arbetar med Fiber till Everöd. 133 personer har i dagsläget beställt fiber och 54 personer har gjort en intresseanmälan för fiber (26/5-16). För de som gjort en intresseanmälan och som vill ha fiber är det viktigt att man gör en beställning. Anmälan om fiber kan du göra dels på C4 Energis hemsida eller genom att få en blankett av dem som du sedan skickar tillbaks underskriven och klar.

Vi har nyligen rensat upp längs med gångstigar i skogen för att det skall bli lättare att upptäcka vår fina natur runt byn. Under sommaren kommer vi att märka upp gångstigar så man lätt kan se var 1 km, 3 km samt 5 km stigen går.

En annan sak som vi håller på att lobbar för är ny beläggning på Stora vägen, här är det Trafikverket vi för samtal med.

Vi är även med som en part i Kristianstads kommun nystartade Landsbygdsråd och kan genom rådet påverka och förbättra det som är angeläget för byn.

 

Styrelse 2018

Ordförande: Dan Löfgren

Vice ordförande: Ingvar Olsson

Styrelseledamöter: Rolf Hjerpe, Hans Persson, Per Börjesson samt Maria Bladh

Styrelsesuppleanter: Lena Holst och Jonna Petersson

Revisor: Cajsa Hjerpe

Har du något du vill förbättra i byn?

Kontakta oss genom att klicka på något av de klickbara namnen ovan, klicka därefter på "Kontaktformulär" och fyll i dina uppgifter, så lovar vi att lyfta frågan i föreningen. Alla är välkomna på våra årsmöten.

Handlingar fråm årsmötet 2016:

Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2016

Konstituerande styrelsemöte

Tillsammans gör vi en bra by bättre!

Vi var ett tjugotal personer som träffades för att umgås och grilla vår medhavda korv och annat gott.

3526 b k grillen

Den fina glöden som Everöds Byaråd ordnat på Bakfickans grillplats.

3527 k

Som sig bör blev det mycket prat och skratt

3529 b k

Även fyrbenta vänner roade och roades.

Bilder: Karin. Text: Håkan