Välkommen till biblioteket i Everöd!

 

Everöds bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. 
Biblioteket är till för alla som bor i Everöd och fungerar också 
som skolbibliotek för alla elever på Everöds skola.

 

 

Länk till Everöds Bibliotek.