KLUBB BOULESTOLLARNA

 

UR INNEHÅLLET (Klicka på rubrikerna nedan för att välja avsnitt. Påter" i slutet för att komma tillbaka)

Redan i forntidens Egypten förekom kast av stenar mot fasta föremål. Den moderna formen av spelet Boule (Petanque) har sitt ursprung i Frankrike. I Sverige har Svenska Bouleförbundet, som bildades 1977, idag närmre 300 bouleföreningar med totalt ca 15 000 medlemmar anslutna till förbundet. (Wikipedia)

 

DET VAR SÅ DET BÖRJADE

För Boulestollarna i Everöd började det hela på apoteket i Broby där Mona Svensson arbetade i slutet av 1980-talet. Monas chef hade köpt in bouleklot i friskvårdssyfte. Mona blev intresserad, lånade hem kloten och introducerade sporten för sina vänner i Everöd. Vännerna blev också intresserade och man åkte till Frostavallens Skånedagar där sporten skulle visas upp av en klubb från Bara. Av Bara Boule fick vi tipset att ta kontakt med Boulegetingarna i Tyringe för att få hjälp att starta en klubb, berättar Mona.

Hösten 1988 träffas man så 10 kompisar, John och Mona Håkansson, Lars och Pia Brettell, Östen och Anita Olsson, Olle och Gittan Persson samt Ingvar och Ann-Mari Olsson på John och Monas altan för att bilda en klubb. Alla skulle ha ett namnförslag med sig till mötet. Namnet Boulestollarna (efter TV-programmet Solstollarna) fick flest röster.

 

Första styrelse i klubb boulestollarna blev:

  • Mona Håkansson (då Svensson)                        ordförande
  • Ann-Marie Olsson                                            sekreterare
  • Olle Persson                                                   kassör

 

        boule1 mona        boule2 annmarie        boule3 olle  

                     Mona                                             Ann-Marie                                          Olle

Klubben anmälde sitt medlemskap i Svenska bouleförbundet och sydsvenska bouleförbundet och så satte det hela igång…….....

Åter

______________________________________________________________________________________________________________

 

BOULEBANAN OCH DE SOM STYRDE 

Men var skulle vi spela?

Den 29 oktober 1988 togs första spadtaget på en boulebana bakom Everöds färg, på mark som ägdes av Lars Brettell. Jord schaktades bort och ersattes med lämpligt grus. Björkar planterades och banan kantades med slipers.

 

boule4 forsta spadtag 

Fr vänster: Lars, Östen, John och Ingvar sliter med boulebanan

Och så var det äntligen tid att göra första utkastet på den nya banan

 boule5 forsta utkast 

Fr vänster; Bengt Persson, Pia och Lars Brettell (gör utkast), Olle Persson, Ann-Marie Olsson och Rolf Fridén

 När banan hårdnat lite bjöds medlemmar från Boulegetingarna i Tyringe in som instruktörer. Bakom färgaffären spelades sedan boule varje lördagseftermiddag. Många var nyfikna på vad som försiggick. Allt fler blev intresserade av den nya sporten och medlemsantalet ökade snabbt. Våren 1989 började Boulestollarna också ge sig ut och tävla.

 

Nu behövdes en större boulebana

Kontakter togs med kommunen och i Kristianstadsbladet kunde man läsa;” I Kristianstad är man positiv till ”Boulestollarna” – bouleklubben i Everöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna ett avtal med klubben, som gör det möjligt för den att anlägga en bana.”

Den 7 augusti 1989 gick så startskottet för anläggande av den första boulebanan i kommunen. Där det bara fanns skog skulle nu bli en boulebana. Ett skogslag på 3 personer från kommunen kom och fällde träden.

 boule6 skogshuggning

 

Ordföranden berättar; ”Alla grenar från avverkningen fick vi kasta i ”Bos håla” Men först måste vi fösa undan och vakta kalvarna som gick på ängen, vid hålan, innan lastbilarna kunde köra in och lämna sin last.”

 

boule8 kovakt boule7 traktorn

Familjen Håkansson i arbete. Ordföranden föser kor medan John samlar grenar

Efter några dagars hårt arbete med skogsavverkning, var det äntligen dags att få hem grus och avjämna banan. Man hade nu också fått arbetsförstärkning till banbyggandet,

boule9 grusflak                                            
John inspekterar gruset

 

 boule10 anita med yxan 

Förstärkning; Östen – duktig traktorförare. Mona och Pia drar rötter. Anita ser farlig ut där hon svingar sin yxa. Men fint blir det!!!

Med kommunens bistånd, många timmars ideellt arbete av de drivande krafterna, Mona och John, och övriga boulemedlemmars arbetsinsatser, kunde man så göra det första utkastet på den nya banan.”I september 1989 ansökte vi om bygglov för uppförande av en paviljong. Vi var 26 medlemmar och vi beslöt att ha en pampig invigning av den nya banan”, berättar Mona

 

Invigning av den nya boulebanan

Lördagen den 5 maj 1990 invigdes den nya banan. Bland alla prominenta gäster kunde ordföranden välkomna Svenska Bouleförbundets ordförande, le president, monsieur Jean Amiot, skrudad i basker, liksom alla övriga gäster denna dag. Huvudbonaderna hade skänkts av Kristianstadsbladet som också hade representanter på invigningen.

 boule11 herr president

Förbundsordförande Jean Amiot tillsammans med Bolstollarnas ordförande Mona Håkansson (då Svensson)

 

boule12 invign annons    boule13 fallskarm        

Invigningstalet hölls av kommunstyrelsens ordförande, Dick Svensson ”Jag vet inte riktigt vad det här handlar om, sa kommunstyrelsens ordförande och bevisade det själv i invigningskastet. Men glad hade han all anledning att vara över beslutet att bygga en boulebana i Everöd.” (citat från Kristianstadsbladet)

Kloten till invigningsmatchen kom sända från skyn, transporterade av fyra hoppare från Skånes fallskärmsklubb. I invigningsmatchen fick kommunens ”tunga” politiker på nöten av sina tjänstemän. Festligheterna fortsatte sedan med can-can-dans och uppvisningsmatch av landslagsjuniorer från Tyringe. Dagen efter, den 6 maj, arrangerades den första Stolle-cupen.

 Invigningsmatch

 boule14 politikerna

Lag 1 politikerna: Tage Persson, Charley Svensson, Dick Svensson       Lag 2 Tjänstemännen: Lennart Smidfelt,

                                                                                                                     Bertil Bergkvist, Tommy Gustavsson

 

1993 övertog Carl-Herman Odelberg ordförandeskapet i Boulestollarna. Carl-Herman som tidigare engagerat sig i bollar av betydligt större format som styrelseledamot och ordförande i byns idrottsförening, hade vunnit bouleklot vid invigningen av boulebanan. Både Carl-Herman och hustrun Britta blev bouleentusiaster och också mycket duktiga boulespelare. Klubben hade nu ca 40 medlemmar och intresset för boulen ökade stadigt.

År 1994 köpte klubben en bod och inredde till kiosk. Detta år införskaffades också slipers till kantsättning av hela banan, allt med frivilliga arbetsinsatser. Elektricitet till banan hade man hittills löst tillfälligt och provisoriskt genom att dra en sladd från grannens eluttag. Stationär elbelysning hade länge stått på önskelistan och 1999 köpte föreningen in lyktstolpar och kabel som grävdes ner och anslöts till idrottsföreningens eldrift.

Hemma hos Carl-Herman på Maderup inreddes också en inomhushall i en av hans längor. Här kunde man spela boule i alla väder.

Åren 1998 och 1999 hade föreningen över 50 medlemmar varav ett 40-tal licensierade för spel. Men nu började intresset för boule att avta och när Bertil Herrlin år 2003 övertog ordförandeskapet hade medlemsantalet minskat kraftigt till 22 medlemmar. År 2006 gick man ur Svenska Bouleförbundet. De senaste åren har klubben haft ca 15 medlemmar som träningsspelat, tävlat och umgåtts under lättsamma former.

Åter

______________________________________________________________________________________________________________________

 

SERIESPEL OCH CUPER

Inbjudan till Stollecupen

boule15 stollecup inbjudan

 

Bouleentusiasten Prins Bertil, till vänster, övervakar boulespelet på stollecupen

Illustration av arkitekt Mats Andersson

 

Dagen efter invigningen av boulebanan, den 6 maj 1990, ordnade Boulestollarna sin första externa tävling, Stollecupen. Till cupen hade 56 lag från olika delar av Skåne anmält sig och alla trivdes med naturen och det fina vädret. Stollecupen blev sedan under många år en årligen återkommande och mycket populär tävling för både juniorer, seniorer och veteraner.

 

 boule16 stollecup1boule17 stollecup2

Stollecuppen 1990                                                  Seriespel 1994 – deltagarna tältade i skogsbrynet vid boulebanan

 

Klubben bedrev under 1990-talet en omfattande tävlingsverksamhet och var arrangörer för många externa tävlingar. Man hade också ett eget nyhetsblad ”NYHETER OCH ANDRA STOLLIGHETER”. Där stod att läsa i nummer 2, maj-96; ”Vi fick uppdraget att ordna DM i mixed dubbel den 1 Maj. I stället för de 80 – 90 lag man hade hoppats på, blev det 159 lag på startlistan, 106 i öppen klass, 41 i veteraner och 12 juniorer. Det gick åt 40 banor och mycket korv.”

I Verksamhetsberättelsen för 1998 kan man läsa att klubben varit värd för seriespelen, arrangerat Stora DM i 3 dagar under pingsthelgen och traditionellt ordnat Stollecupen under 2 dagar. Man var också tävlingsansvarig för ”Gazetteboulen” i Kristianstad, ett försök att införa företagsboule och man ordnade ”Gärdskulan” för icke licensierade spelare. Internt inom klubben ordnades årligen tävlingar såsom Klubbmästerskap, ”Hus- och Klock-spelen”, ”Fjädercupen” och Månadstävlingar.

Boulestollarna gästade också andra klubbars arrangemang. Många duktiga ”Stollar” har visat upp utmärkta resultat runt om på landets boulebanor. Sommaren 1990 deltog Mona och John, Olle och Gittan, Hasse Siöström och Rolf Fridén i sitt första SM i Halmstad. Hasse, Mona och John gick oväntat till slutspel.

Den sportsliga höjdpunkten för klubben nåddes när Britta och Carl-Herman Odelberg tog hem SM-guldet för veteraner i Boden 1994.

 boule18 fam odelberg

Britta och Carl-Herman Odelberg 1994

 Klubben har vid ett flertal tillfällen förevisat boulespelet, bl a på Kyrkans dag i Christinehovs slottspark, för företag i samband med personaldagar. Klubben har också arrangerat boulespel för skolungdom på lovdagar

Åter

___________________________________________________________________________________________________________

  

 ”BISGIDRAGVARE” OCH FESTLIG SAMVARO

Mycket frivilligt arbete och många kreativa idéer har möjliggjort finansieringen av klubbens verksamhet. Överskott vid tävlingsarrangemang, försäljning av Bingolottor och tillsyn vid Lyngsjöns badplats har varit de största inkomstkällorna.

Förutom tävlingar och olika arbetsinsatser på boulebanan har medlemmarna också kopplat av med lite festligare samvaro. 1998 firade man 10-årsjubileum med jubileumsmåltid och – boulespel förstås – i inomhushallen på Maderup. I år, 2013, firar Boulestollarna 25 år. Klubben överlämnar nu arrendet av boulebanan till Everöds pensionärsförening som under några år delat den med bouleklubben.

Årligen gjorde klubben också en trivselutfärd ut i det blå. Våren 1994 gick utfärden till stenåldershuset i Ekestad.

 

                                                            Undra varför de kallar oss Boule-”stollarna"

                                                            boule19 stenaldern

                                                              Anita, Mona, Lasse, Östen och John 1994

  Everöds sockenförening

Text och bild sammanställt av Inger Siöström år 2013

 

Åter 

 

 

 

 

 


Everöds brandförsvar

I början av 1910-talet utgjordes det primitiva brandförsvaret i Everöd av en brandspruta med handpump som fanns i ett ”Spruthus” strax intill kyrkan. Brandfogde till 1922 var smedmästare Lars Karlsson. När kyrkklockorna förkunnade att elden var lös skyndade människor till hjälp. Ingen hade vid den tiden någon särskild utbildning i brandförsvar. Bönderna hade skyldighet att hämta vatten och det gjordes med hästanspända ”dranka-tunnor”. Sedan fick allmänheten förse den handpumpade sprutan med vatten. 

Det som säkerligen fick byfolket att tänka på en brandkår var troligen den stora branden på gården Anneborg 1913, då nästan hela gården brann ned. 

Den 17. september 1923 tillsattes en interimsstyrelse med Ivar Jönsson (sedermera Egborn) som ordförande. Övriga var Nils Sköld, Anders Hansson, Anders Johnsson och Johan Andersson. Då kåren komigång på nyåret 1924 tillkom Alfred Andersson, Emil Palmqvist och Johan Johnsson. Kårens första brandchef var Nils Sköld. Detta år inköptes också den första motordrivna brandsprutan. Kåren hade då inte ekonomiska förutsättningar för inköp av bil/brandbil utan måste vid utryckningar låna lastbil i byn för transport av sprutan. Vanligtvis skedde lånet hos åkaren Sven Mårtensson. 

Verksamheten finansierades genom bidrag från kommunen och att medlemmarna i kåren anordnade festligheter. Detta skedde i början vid dansbanan vid Algots väg i furet och senare år i Everöds Folkets Park och detta blev under åren en stor inkomstkälla för kåren. Det har berättats om de välbesökta brandkårsfesterna vid Algots väg. Av en kassabok från 1930 framgår att nettobehållningen uppgick till 1.121:- den 21. juli och att festen hade ca 2000 besökare. Enligt många som var med då – den mest vällyckade festen i kårens historia. Samma år bidrog försäkringsbolaget Häradsbolaget med 240:- och Ö. Sönnarslövs kommun med 250:- 

 Brandstationen var belägen vid skolan fram till 1939 då den flyttades till Kommunalhuset. Den första brandbilen som inköptes 1933 för ca 3000:- bekostades av kommunala medel och en tankbil som rymde ca 2000 liter vatten inköptes 1948.

 

 

Organisatoriskt hade kåren också genomgått en del förändringar. Efter att ha varit frivillig brandkår i nästan 40 år övergick verksamheten i kommunal regi år 1962. I samband med kommunsammanslagningen 1971 skedde också en omfattande omorganisation på länsnivå och som då också gällde Everödskårens vara eller inte vara. Dessbättre blev inte kåren bortrationaliserad utan fick i form av frivilligt brandvärn, dock utan jourtjänst, en fortsatt uppgift att fylla.

Enligt beslut vid Kristianstads kommuns kommunalfullmäktiges sammanträde den 11.6.1985 upphör brandvärnet i Everöd vid årsskiftet 1985/86

Brandchefer under tiden:

1923 – 1928 Nils Sköld, smedmästare

1929 – 1930 Nils Jönsson, snickarmästare

1931 – 1935 Johan Andersson, tunnbindare

1936 – 1946 Johan Johnsson, skräddarmästare

1947 – 1965 Evert Pålsson, urmakare

1966 – 1970 Knut Nilsson, fabrikör

1971 – 1978 Ingvar Persson, telearbetare

1979 – 1981 Lars Jönsson, snickare

1982           Ingvar Persson, telearbetare

1983 – 1985 Helgot Andersson, stationsmästare

 

Källupplysning: Sockenföreningens samlingspärm nr 9. Everöds frivilliga brandkårs protokollböcker och kvittopärm.

 

För Everöds sockenförening 2013–11–03

Kjell Svensson  

 

 

   

EVERÖDS IDROTTSFÖRENING

 

Ur innehållet:
·    Det var så det började – 1920-talet
·    Idrottsplatsen och de som styrde
·    Fotboll i Everöd (Seniorer, ungdomar, flickor, cupfotboll)
·    Handboll
·    Bordtennis
·    Friidrott
·    ”Bidragsgivare” (Rally, Bingo, Loppmarknad)
·    Festlig samvaro och support

Idrottsföreningen är byns dominerande förening. Aktiviteterna är många. Främst handlar det om fotboll. Förutom representationslaget har man en omfattande ungdomsverksamhet. Föreningen har under årens lopp också haft sektioner för handboll, friidrott, tennis, bordtennis, gymnastik m.m. Föreningen äger en egen idrottsplats ”mitt i byn” med huvudarena, två träningsplaner med god belysning, en på gräs och en på grus. Allt har skapats genom främst frivilliga insatser, en omvandling från de ytterst primitiva förhållanden som rådde vid föreningens start på 1920-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiden runt 1920

Redan innan EIF bildades 1929 hade man spelat fotboll i Everöd.( EIF:s förste vice ordf. Arthur Rönnertz:s minnen från tiden runt 1920.)
”De första försöken med fotboll var ganska trevande Jag minns inte säkert om det var 1918 eller 1919, som några pojkar kom o fråga om jag skulle vara med och sparka boll. Jag var intresserad och vi började ute på ett fält på andra sidan Nybo. Ganska snart flyttade vi in till samhället. Samtidigt blev intresset större och vi bildade en förening, fast man kan nästan säga två, Lyngby och Everöd.”

1920 års fotbollslag

 

 

 

IDROTTSPLATSEN OCH DE SOM STYRDE

Från stubbäng och betesmark till toppmodern idrottsplats

Saxat ur en artikel av Georg ”Joje” Sandberg i jubileumsskriften 1979.
 År 1929 bildades den nuvarande idrottsföreningen. Nils Hallqvist blev dess första ordförande och lantbrukare Birger Isaksson, Gamlegård, upplät gratis ett grönområde strax intill gården, där föreningen kunde anlägga en fotbollsplan, Man hade vid en finalmatch mot Åsums BK 416 betalande åskådare. Entrépriset var 25 öre. År 1936 beslöt styrelsen att inköpa mark, ca: 30 000 kvm som EIF än idag är ägare till. År 1937 flyttade Hallqvist från byn och efterträddes av Algot B Andersson. Med frivilliga krafter byggdes under Algots tid en omklädningspavaljong som numera (år 2009) fungerar som förråd hos Bertil Hansson, mångårig allt i allo på idrottsplatsen.

År 1940 övertogs ordförandeskapet av folkskollärare Gösta Persson. En av Göstas målsättningar var att förbättra idrottsplatsen, och 1953 invigdes den nya idrottsplatsen . Perioden 1944 – 1953 var en bekymmersam tid, inte minst ekonomiskt. Under dessa år var Georg Rytterdahl ordförande 1948 – 1949 och Oskar Olsson 1950. 1951 återkom Gösta Persson som ordförande.

År 1960 lämnade Gösta Persson ordförandeskapet efter17 år. Han efterträddes av Einar Andersson År 1964 kunde det nya idrottshuset byggas. 1969 fick EIF ett tips om att läktaren i KBS auktionshall skulle säljas. Den tillhör nu EIF.

 

EIF:s styrelse 1979 - 50 år efter starten 1929

Fr v: Rune Jönsson, Bertil Ringström, Sten Larsson. Sittande; Carl-Herman Odelberg, Hans Siöström, Torsten Isaksson (brorsbarn till EIF:s förste sekreterare Birger Isaksson)

År 1976 efterträddes Einar Andersson av Hans Siöström. En grusplan har länge stått på önskelistan. 1979 arrenderades ett stycke skogsmark intill idrottsplatsen och en grusplan anlades. Planen inramades av 6 st höga mastar med vardera 2 strålkastare. År 1984 skulle Glimåkra folkhögskola avyttra nio barackbyggnader. Föreningen fick köpa dessa. Byggnaden nyttjas idag som enklare vandrarhem.

1986 efterträddes Hans Siöström av Seth Eskilsson och 1989 övertog Carl-Herman Odelberg klubban, som han höll i t o m 1992. Sedan följde en period av täta byten på ordförandeposten, Ann-Christine Borg, Per Herrmann, Bo Almström, Greger Jansson, Tommy Randau och senast, under åren 2004 – 2005, Pontus Löf. Härefter har ordförandeskapet delats av styrelsen.

 

 

A-laget 1931 -1932

 

Stående fr v: Nils Hallqvist, Alf Svensson, Evald Svensson, Sven Svensson, Wille Svensson, Hjalmar Svensson, Ragnar Jönsson, Viktor Johansson, Nils Isaksson. Knästående fr v: ”Sander” Nilsson, Artur Larsson, Alvar Ahlm

Fram till och med 1934 spelade Everöd i Nordöstra pokalserien. På sommaren detta år fick Nils Rudolf Andersson göra sin entré i A-laget. Hans genombrott skedde i en match i Mosslunda, där Everöd vann med 8-0 och Nisse gjorde alla 8 målen. Nisses son Roland har senare berättat, att Nisse endast 16 år gammal, var ”proffs” i Maglehem, innan han platsade i Everödslaget. Man kom och hämtade honom på motorcykel och han fick 1 krona för varje match. Nils Rudolf spelade ca18 år i Everöds A-lag.

A-laget

 

1961

Stående fr v: Roland Hedvall, Tommy Persson, Torsten Isaksson, Hans Jönsson, Allan Månsson, Bo Olsson, Göran Viberg, Bengt Persson. Knästående: Sten Larsson, Nils Knutsson, Stig B Petterson, Une Månsson, Roland Mårtensson

 

 

 

A-laget 1996

St fr v: Stefan Hallin, Martin Persson, Sven Isaksson Henric Vinberg, Lars Jönsson (tränare) Jens Borg, Jens Larsson, Ted Carlsson, Elon Olsson (lagledare). Sittande: Johan Ingvarsson, Per-Ola Johannesson, Martin Olsson, Jörgen Svensson, Pontus Olsson, Matthias Thurban.

1959 återfanns A-laget i div V Skåne Nordöstra.  År 2005 - 2008 var mindre lyckosamma med spel i div 6 och div 7. År 2010 spelar laget åter i div V.

 

Ungdomsfotboll

På 1970-talet fick ungdomsfotbollen stor omfattning och 1979 startade EIF en jubileumscup för 14-årslag. Cupen spelades lördag-söndag. Everöds scoutkår var medarrangör och svarade för natthärbärge i tält och utspisning av ca 300 hungriga ungdomar. Cupen spelades ett tiotal år.

 

 

Ungdomsledaren Ingvar Ohlsson med Everöds IF:s yngsta fotbollsspelare 1979

Överst fr vänster: Martin Persson, Per-Inge Nilsson, Per-Ola Ohlsson, Jonas Olsson, Niklas Persson, Joakim Hansson, Främst: Rickard Ottosson, Bjarne Olsson, Joakim Mattsson, Thomas Johansson, Jimmy Andersson, Karl Selind

Flick- och damfotboll

Efter många påtryckningar från flickorna startade EIF för första gången ett flicklag våren 1977. Tydligen var Everöds täcka kön inte moget för fotboll och i augusti 1978 var flicklagets saga slut. I början av 1980-talet startas flickfotbollen på nytt. Tiden går och det är dags att ta steget upp i damlaget. Året var 1988 och tränaren Kenneth Persson kan berätta: ”Mycket tack vare vår goda sammanhållning och att vi ville ha roligt gick det också mycket bra rent sportsligt för tjejerna. De spelade i div V 1988 och vann serien. Div IV vann vi 1989. 1990 spelade vi i div III. Men där blev det bara ett år.”

 

EIF:s framgångsrika damlag 1988

 

 

St fr v: Kenneth Persson (tränare), Malin Olsson, Patricia Persson, Jessica Mårtensson, Jessica Larsson, Cecilia Mårtensson, Eva Andersson, Åsa Jönsson, Pernilla Lundgren, Lotta Larsson, Stina Emilsson, Tommy Nilsson (tränare) Sittande: Carina Falk, Petra Lövkvist, Åsa Nilsson, Charlott Nilsson, Veronica Johansson, Susanne Dahlberg

 

Cupfotboll

År 1946 tog föreningen initiativ till att bilda Gärdscupen, med Georg Sandberg som ordf. Så småningom lades Gärscupen ner. Men på initiativ av bröderna Östen och Elon Olsson, i Everöds IF, togs spelet åter upp år 1997. Man spelar nu alla matcher under en veckas tid på Everöds idrottsplats.

Publikbild från Gärdscups-final i Everöd 1976. Lagen är Huaröd och Vä IF

 

 

 

Under åren 1981- 1985 anordnade EIF NOVIA cup. En helg i juli spelade 16 lag fotboll dygnet runt, med början på lördagen kl 08.00. Finalmatchen gick på söndagen kl 17.00. Nästan 400 spelare och ledare från hela Skåne inkvarterades i militärtält och utspisades av välvilliga Everödsfunktionärer .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stående fr v: Georg Sandberg, Gösta Jönsson, Rudolf Eriksson, Börje Martinsson, Lennart Nilsson, Karl-Erik Larsson, Torsten Håkansson, Filip Håkansson, Knästående fr v: Stig-Bertil Pettersson, Torsten Johnsson, Stig Nilsson, Ingvar Martinsson, Arne Lyderup

 

BORDTENNIS (Ur jubileumsskriften 1979)

Everöds IF upptog bordtennis på sitt verksamhetsprogram 1936 och intresset var glädjande stort fram till 1940, då krigsutbrottet förorsakade ett uppehåll. Vår förste klubbmästare var Ville Svensson. Säsongen 1937 – 1940 deltog föreningen i Kristianstadsortens bordtennisserie. Spelare som deltog var Nils Rudolf Andersson, Ville och Evald Svensson, Knut och Fajer Nilsson, Tore Karlsson och Georg Sandberg. Nils Rudolf var i särklass bäst. År 1949 återupptogs bordtennisen. Spellokal var Folkparken. I början av 1960-talet spelade ett 20-tal ungdomar bordtennis i skolans gymnastiksal.  Efter höstsäsongen 1974 lades seriespelet ner. Men fram till 1980-talet bedrevs fritidsverksamhet med ett 30-tal ungdomar i skolans gymnastiksal.

Bordtennis i skolans gymnastiksal med Björn Mattsson och Agne Åstradsson som ledare

 

 

 

FRIIDROTT (Saxat ur jubileumsskrifterna 1949 och 1979)

FRIIDROTT (Saxat ur jubileumsskrifterna 1949 och 1979)
År 1934 deltog Everöds IF för första gången i tävlingssammanhang och det var i orientering borta i Tollarp den 14 oktober. Deltagare var Gustav Andersson, Cleve Rönndahl, Ivar Linderoth och bröderna Knut och Fajer Nilsson. Trots att tävlingen gick i ösregn hade den dock sina poänger. I sin iver att nå framskjutna placeringar, skuggade Knut och Fajer en rutinerad A-klassare som emellertid sprang fullkomligt vilse. Bröderna Nilsson hamnade slutligen på en bondgård, varifrån de fingo åka bil till målet. Fajer förklarade missödet med att de hamnat utanför kartan, på det vita fältet och helt ur kurs. Ivar och Gustav förirrade sig in i en hönsgård, men kom trots detta i mål på 10:e resp 13:e plats.

1948 inbjöd Everöd till Gärdsmästerskap i terränglöpning. Detta var starten på den sedan fr o m 1950 så populära Gärdsterrängen som anordnades varje år fram till 1965.

Gärdsterrängen 1958

 

 

 

Ordf Gösta Persson och Georg Sandberg släpper iväg löparna vid startplatsen utanför skolan

 

I samband med föreningens 50-årsjubileum 1979 anordnades Gärdsterrängen på nytt. Deltagarna sprang en mil. Först i mål var Kjell-Erik Ståhl. Kjell-Erik vann också 1981, då han var en av 30 deltagare. År 1982 hade deltagarna ökat till 75 st. Åren härefter minskade deltagarantalet efterhand. och i mitten av 1980-talet lades Gärdsterrängen ner.

 

 

”BIDRAGSGIVARE”

Många är de kreativa idéer som växt fram och förverkligats för att finansiera föreningens omfattande verksamhet under årens lopp. Anslag har beviljats från kommunen, men också från Tipstjänst (1950-talet) Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet m fl. Men främst är det allt det frivilliga arbete som lagts ned av föreningens många eldsjälar, som skapat den förening som Everöd kan vara stolta över.

Familjerally

I början av 1970-talet var familjerally en populär aktivitet för bilfarna familjer.  Den med flest poäng på teoretiska och praktiska prov, kunde vinna en resa Men ingen av de c:a 70 - 100 deltagarna blev lottlösa. Alla fick en naturupplevelse på den vackra Linderödsåsen och kunde njuta av medhavd kaffekorg.

Bingo

Under många år gav BINGO-verksamheten ett betydande tillskott till föreningens ekonomi och mycket frivilligt arbete lades ner för att ta hand om alla Bingo-spelare från när och fjärran som samlades i Everöds anrika folkpark, där Sport-Åke övervakade det hela.

Loppmarknad
Föreningens grusplan – en av flera parkeringsplatser till ”Loppis”

 

 

En annan stor och framförallt mycket populär ”bidragsgivare” är den årligen återkommande loppmarknaden. Här har många prylar fått nya ägare och många intressanta affärsuppgörelser har gjorts. 1972 var första året för detta så populära arrangemang och loppmarknadsgeneral var Nils Hedwall. Till loppmarknaderna har det aldrig varit svårt att engagera frivilligarbete. Alla i vår by ser med spänd förväntan fram mot den söndag i augusti då denna festlighet brukar avhållas

 

FESTLIG SAMVARO OCH SUPPORT

Jul/midsommarfester

Redan på 1940/50-talet hade man på trettondagen haft julfirande i folkparken. Festligheterna hade nu legat nere ett antal år. 1971 återupptog EIF det traditionella julfirandet.  250 personer varav ca 140 barn dansade runt granen. Under dessa år ordnade man också midsommarfirande på idrottsplatsen.

 

 

 

Vänklubbar

Redan på 1930-talet gästade Everöd och Köpingebro varandra och i början på 1970-talet började Everöds utbyte med den tyska vänklubben Vastorf. Utbytet fortsatte en bit in på 1980-talet mellan föreningarnas flick- och pojklag.

Besök av Vastorf SK

 

 

 

Torsten Isaksson med Vastorfs trevlige tränare. På bild fr v syns även Sven Olsson, Tommy Persson, Håkan Tagesson, Tommas Jönsson, Torbjörn Knutsson, Leif Johansson och Lars Göran Ekberg

 

Jubileum

Nu, år 2009, firar föreningen 80 år. Innan dess har månget jubileum firats. Inför 20-årsjubilét sammanställdes en jubileumsskrift.  År 1979 firades 50-årsjubileum med match mellan dåtida ”stjärnlaget”, med profiler som Ingvar Oldsberg, ”HoaHoa” Dahlgren och Frank Andersson, och Everöds IF, med många duktiga fotbollsprofiler. På kvällen var det stor fest i Everöds Folkpark. Jubileumsskrifter finns hos sockenföreningen.

”HoaHoa”Dahlgren och Frank Andersson vilar efter matchen

 

 

Support

Utöver allt det frivilligarbete som under årens lopp lagts ner av alla entusiastiska ledare och föräldrar, har många av bygdens företag bidragit med support av olika slag. 1982 startade föreningen en supporterklubb som, under många år, värvade medlemmar och lockade med vinstchans på obligationer. Vid en årlig fest i Folkparken drogs de lyckliga vinnarna för året. Nu, år 2009, finns supporterklubben RÄDZÅCKS som stöttar Everöds röd-vita lag.

 

 

Everöds sockenförening
Text och bild sammanställt av Inger Siöström

 

 

 

 

EVERÖDS IDROTTSFÖRENING

 

UR INNEHÅLLET: (Klicka på rubrikerna nedan för att välja avsnitt. På "Åter" i slutet för att komma tillbaka)

Idrottsföreningen är byns dominerande förening. Aktiviteterna är många. Främst handlar det om fotboll. Förutom representationslaget har man en omfattande ungdomsverksamhet. Föreningen har under årens lopp också haft sektioner för handboll, friidrott, tennis, bordtennis, gymnastik m.m. Föreningen äger en egen idrottsplats ”mitt i byn” med huvudarena, två träningsplaner med god belysning, en på gräs och en på grus. Allt har skapats genom främst frivilliga insatser, en omvandling från de ytterst primitiva förhållanden som rådde vid föreningens start på 1920-talet.

DET VAR SÅ DET BÖRJADE  

2 Nils o Ville
Här spelade vi fotboll 1929 säger den tidens duktiga målskyttar Nils E Isaksson och Ville Svensson när de ser ut över den gamla spelplanen vid Gamlegård.

1 forsta styrelse Idrottsföreningens första styrelse

4 forsta rev berattelse3 forsta vpFrån föreningens första verksamhetsår

 


Tiden runt 1920

Redan innan EIF bildades 1929 hade man spelat fotboll i Everöd. (EIF:s förste vice ordf. Arthur Rönnertz:s minnen från tiden runt 1920.)

"De första försöken med fotboll var ganska trevande. Jag minns inte säkert om det var 1918 eller 1919, som några pojkar kom o fråga om jag skulle vara med och sparka boll. Jag var intresserad och vi började ute på ett fält på andra sidan Nybo. Ganska snart flyttade vi in till samhället. Samtidigt blev intresset större och vi bildade en förening, fast man kan nästan säga två, Lyngby och Everöd."

1920 års fotbollslag

5 1920 ars fotbollslag

Stående fr v: O Nilsson, G Lundgren, B Rýden, N Johansson, A Johnsson, A Persson-Rönnertz, N Jönsson
Knästående: G Abrahamsson, Eriksson, T Bengtsson, Sittande: E Svensson, O Månsson, V Johansson

 

Åter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IDROTTSPLATSEN OCH DE SOM STYRDE

Från stubbäng och betesmark till toppmodern idrottsplats

Saxat ur en artikel av Georg ”Joje” Sandberg i jubileumsskriften 1979.

År 1929 bildades den nuvarande idrottsföreningen. Nils Hallqvist blev dess första ordförande och lantbrukare Birger Isaksson, Gamlegård, upplät gratis ett grönområde strax intill gården, där föreningen kunde anlägga en fotbollsplan, Man hade vid en finalmatch mot Åsums BK 416 betalande åskådare. Entrépriset var 25 öre. År 1936 beslöt styrelsen att inköpa mark, ca: 30 000 kvm som EIF än idag är ägare till. År 1937 flyttade Hallqvist från byn och efterträddes av Algot B Andersson. Med frivilliga krafter byggdes under Algots tid en omklädningspavaljong som numera (år 2009) fungerar som förråd hos Bertil Hansson, mångårig allt i allo på idrottsplatsen.

År 1940 övertogs ordförandeskapet av folkskollärare Gösta Persson. En av Göstas målsättningar var att förbättra idrottsplatsen, och 1953 invigdes den nya idrottsplatsen . Perioden 1944 – 1953 var en bekymmersam tid, inte minst ekonomiskt. Under dessa år var Georg Rytterdahl ordförande 1948 – 1949 och Oskar Olsson 1950. 1951 återkom Gösta Persson som ordförande.

År 1960 lämnade Gösta Persson ordförandeskapet efter17 år. Han efterträddes av Einar Andersson År 1964 kunde det nya idrottshuset byggas. 1969 fick EIF ett tips om att läktaren i KBS auktionshall skulle säljas. Den tillhör nu EIF.

EIF:s styrelse 1979 - 50 år efter starten 1929

6 Eifs styrelsse 1979

Fr v: Rune Jönsson, Bertil Ringström, Sten Larsson. Sittande; Carl-Herman Odelberg, Hans Siöström, Torsten Isaksson (brorsbarn till EIF:s förste sekreterare Birger Isaksson)

År 1976 efterträddes Einar Andersson av Hans Siöström. En grusplan har länge stått på önskelistan. 1979 arrenderades ett stycke skogsmark intill idrottsplatsen och en grusplan anlades. Planen inramades av 6 st höga mastar med vardera 2 strålkastare. År 1984 skulle Glimåkra folkhögskola avyttra nio barackbyggnader. Föreningen fick köpa dessa. Byggnaden nyttjas idag som enklare vandrarhem.

1986 efterträddes Hans Siöström av Seth Eskilsson och 1989 övertog Carl-Herman Odelberg klubban, som han höll i t o m 1992. Sedan följde en period av täta byten på ordförandeposten, Ann-Christine Borg, Per Herrmann, Bo Almström, Greger Jansson, Tommy Randau och senast, under åren 2004 – 2005, Pontus Löf. Härefter har ordförandeskapet delats av styrelsen.

  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FOTBOLL I EVERÖD

                                            A-laget 1931 -1932

7  A laget  1931

Stående fr v: Nils Hallqvist, Alf Svensson, Evald Svensson, Sven Svensson, Wille Svensson, Hjalmar Svensson, Ragnar Jönsson, Viktor Johansson, Nils Isaksson. Knästående fr v: ”Sander” Nilsson, Artur Larsson, Alvar Ahlm

 

Fram till och med 1934 spelade Everöd i Nordöstra pokalserien. På sommaren detta år fick Nils Rudolf Andersson göra sin entré i A-laget. Hans genombrott skedde i en match i Mosslunda, där Everöd vann med 8-0 och Nisse gjorde alla 8 målen. Nisses son Roland har senare berättat, att Nisse endast 16 år gammal, var ”proffs” i Maglehem, innan han platsade i Everödslaget. Man kom och hämtade honom på motorcykel och han fick 1 krona för varje match. Nils Rudolf spelade ca18 år i Everöds A-lag.

A-laget 1961

8 A laget 1961

Stående fr v: Roland Hedvall, Tommy Persson, Torsten Isaksson, Hans Jönsson, Allan Månsson, Bo Olsson, Göran Viberg, Bengt Persson. Knästående: Sten Larsson, Nils Knutsson, Stig B Petterson, Une Månsson, Roland Mårtensson  

                     

A-laget 1996

9 A laget 1996

 

St fr v: Stefan Hallin, Martin Persson, Sven Isaksson Henric Vinberg, Lars Jönsson (tränare) Jens Borg, Jens Larsson, Ted Carlsson, Elon Olsson (lagledare). Sittande: Johan Ingvarsson, Per-Ola Johannesson, Martin Olsson, Jörgen Svensson, Pontus Olsson, Matthias Thurban.

1959 återfanns A-laget i div V Skåne Nordöstra. År 2005 - 2008 var mindre lyckosamma med spel i div 6 och div 7. År 2010 spelar laget åter i div V.

 

Ungdomsfotboll

På 1970-talet fick ungdomsfotbollen stor omfattning och 1979 startade EIF en jubileumscup för 14-årslag. Cupen spelades lördag-söndag. Everöds scoutkår var medarrangör och svarade för natthärbärge i tält och utspisning av ca 300 hungriga ungdomar. Cupen spelades ett tiotal år.

 

 

Ungdomsledaren Ingvar Ohlsson med Everöds IF:s yngsta fotbollsspelare 1979

11 ungdomsledare

 

 

 

 

 

 

 

Överst fr vänster Martin Persson, Per-Inge Nilsson, Per-Ola Ohlsson, Jonas Olsson, Niklas Persson, Joakim Hansson, Främst: Rickard Ottosson, Bjarne Olsson, Joakim Mattsson, Thomas Johansson, Jimmy Andersson, Karl Selind

 

 

 

Flick- och damfotboll

Efter många påtryckningar från flickorna startade EIF för första gången ett flicklag våren 1977. Tydligen var Everöds täcka kön inte moget för fotboll och i augusti 1978 var flicklagets saga slut. I början av 1980-talet startas flickfotbollen på nytt. Tiden går och det är dags att ta steget upp i damlaget. Året var 1988 och tränaren Kenneth Persson kan berätta: ”Mycket tack vare vår goda sammanhållning och att vi ville ha roligt gick det också mycket bra rent sportsligt för tjejerna. De spelade i div V 1988 och vann serien. Div IV vann vi 1989. 1990 spelade vi i div III. Men där blev det bara ett år.”

EIF:s framgångsrika damlag 1988

12 flicklaget

St fr v: Kenneth Persson (tränare), Malin Olsson, Patricia Persson, Jessica Mårtensson, Jessica Larsson, Cecilia Mårtensson, Eva Andersson, Åsa Jönsson, Pernilla Lundgren, Lotta Larsson, Stina Emilsson, Tommy Nilsson (tränare) Sittande: Carina Falk, Petra Lövkvist, Åsa Nilsson, Charlott Nilsson, Veronica Johansson, Susanne Dahlberg

 

 

 

 

Cupfotboll

År 1946 tog föreningen initiativ till att bilda Gärdscupen, med Georg Sandberg som ordf. Så småningom lades Gärscupen ner. Men på initiativ av bröderna Östen och Elon Olsson, i Everöds IF, togs spelet åter upp år 1997. Man spelar nu alla matcher under en veckas tid på Everöds idrottsplats.

                       Publikbild från Gärdscups-final i Everöd 1976. Lagen är Huaröd och Vä IF

13 publikbild

 

Under åren 1981- 1985 anordnade EIF NOVIA cup. En helg i juli spelade 16 lag fotboll dygnet runt, med början på lördagen kl 08.00. Finalmatchen gick på söndagen kl 17.00. Nästan 400 spelare och ledare från hela Skåne inkvarterades i militärtält och utspisades av välvilliga Everödsfunktionärer .

 Everöds lag i NOVIA-CUP 1983

14 noviacup

 

 

 

 

 

Stående fr v: Stig Roland Olsson (tränare), Kenneth Persson, Torbjörn Knutsson, Lars Wernersson, Håkan Larsson, Sten Odelberg, Per-Åke Jönsson, Roger Olsson, Dan Olsson, Sten Larsson, Knästående fr v: Ronny Elofsson, Ola Siöström, Roland Persson, Magnus Granholm, Kjell-Gunnar Persson, Krister Olsson, Claes Svensson, Tomas Hilm

 

 


 

HANDBOLL (I jubileumsskriften 1949 kan man läsa följande)

”År 1939 stod Everöds nya folkskola färdig och med skolstyrelsens välvillighet uppläts gymnastiksalen till handbollens föregångare, korgbollen. På hösten 1948 bildades Kristianstads- ortens handbollsserie. Samtliga matcher spelades ute på I6. Everöds IF skrev något av handbollshistoria genom att vinna sin första match mot Trolle Ljungby med 15-2.”

Under 1960-70- talet spelade Everöd i Kristianstadsortrens serie med varierande framgång. År 1976 avsade sig Georg ”Joje” Sandberg lagledarskapet. Han hade då varit med sedan ”korgbollstiden” 1939. Efterhand avtog intresset för handboll i bygden och sporthallen på Södra Kasern stängdes

Första serielaget i handboll 1948                                             

 15 handboll 1948

 

Stående fr v: Georg Sandberg, Gösta Jönsson, Rudolf Eriksson, Börje Martinsson, Lennart Nilsson, Karl-Erik Larsson, Torsten Håkansson, Filip Håkansson, Knästående fr v: Stig-Bertil Pettersson, Torsten Johnsson, Stig Nilsson, Ingvar Martinsson, Arne Lyderup

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

BORDTENNIS (Ur jubileumsskriften 1979)

Everöds IF upptog bordtennis på sitt verksamhetsprogram 1936 och intresset var glädjande stort fram till 1940, då krigsutbrottet förorsakade ett uppehåll. Vår förste klubbmästare var Ville Svensson. Säsongen 1937 – 1940 deltog föreningen i Kristianstadsortens bordtennisserie. Spelare som deltog var Nils Rudolf Andersson, Ville och Evald Svensson, Knut och Fajer Nilsson, Tore Karlsson och Georg Sandberg. Nils Rudolf var i särklass bäst. År 1949 återupptogs bordtennisen. Spellokal var Folkparken. I början av 1960-talet spelade ett 20-tal ungdomar bordtennis i skolans gymnastiksal. Efter höstsäsongen 1974 lades seriespelet ner. Men fram till 1980-talet bedrevs fritidsverksamhet med ett 30-tal ungdomar i skolans gymnastiksal.

Bordtennis i skolans gymnastiksal med Björn Mattsson och Agne Åstradsson som ledare

16 bordtennis


 

FRIIDROTT (Saxat ur jubileumsskrifterna 1949 och 1979)

År 1934 deltog Everöds IF för första gången i tävlingssammanhang och det var i orientering borta i Tollarp den 14 oktober. Deltagare var Gustav Andersson, Cleve Rönndahl, Ivar Linderoth och bröderna Knut och Fajer Nilsson. Trots att tävlingen gick i ösregn hade den dock sina poänger. I sin iver att nå framskjutna placeringar, skuggade Knut och Fajer en rutinerad A-klassare som emellertid sprang fullkomligt vilse. Bröderna Nilsson hamnade slutligen på en bondgård, varifrån de fingo åka bil till målet. Fajer förklarade missödet med att de hamnat utanför kartan, på det vita fältet och helt ur kurs. Ivar och Gustav förirrade sig in i en hönsgård, men kom trots detta i mål på 10:e resp 13:e plats.

 

1948 inbjöd Everöd till Gärdsmästerskap i terränglöpning. Detta var starten på den sedan fr o m 1950 så populära Gärdsterrängen som anordnades varje år fram till 1965.

Gärdsterrängen 1958

17 gardsterrangenOrdf Gösta Persson och Georg Sandberg släpper iväg löparna vid startplatsen utanför skolan.

I samband med föreningens 50-årsjubileum 1979 anordnades Gärdsterrängen på nytt. Deltagarna sprang en mil. Först i mål var Kjell-Erik Ståhl. Kjell-Erik vann också 1981, då han var en av 30 deltagare. År 1982 hade deltagarna ökat till 75 st. Åren härefter minskade deltagarantalet efterhand. och i mitten av 1980-talet lades Gärdsterrängen ner.

 


 

BIDRAGSGIVARE

Många är de kreativa idéer som växt fram och förverkligats för att finansiera föreningens omfattande verksamhet under årens lopp. Anslag har beviljats från kommunen, men också från Tipstjänst (1950-talet) Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet m fl. Men främst är det allt det frivilliga arbete som lagts ned av föreningens många eldsjälar, som skapat den förening som Everöd kan vara stolta över.

Familjerally

I början av 1970-talet var familjerally en populär aktivitet för bilfarna familjer. Den med flest poäng på teoretiska och praktiska prov, kunde vinna en resa Men ingen av de c:a 70 - 100 deltagarna blev lottlösa. Alla fick en naturupplevelse på den vackra Linderödsåsen och kunde njuta av medhavd kaffekorg.

Bingo

Under många år gav BINGO-verksamheten ett betydande tillskott till föreningens ekonomi och mycket frivilligt arbete lades ner för att ta hand om alla Bingo-spelare från när och fjärran som samlades i Everöds anrika folkpark, där Sport-Åke övervakade det hela

Loppmarknad

 

Föreningens grusplan – en av flera parkeringsplatser till ”Loppis”

                                                 18 parkering loppis        

En annan stor och framförallt mycket populär ”bidragsgivare” är den årligen återkommande loppmarknaden. Här har många prylar fått nya ägare och många intressanta affärsuppgörelser har gjorts. 1972 var första året för detta så populära arrangemang och loppmarknadsgeneral var Nils Hedwall. Till loppmarknaderna har det aldrig varit svårt att engagera frivilligarbete. Alla i vår by ser med spänd förväntan fram mot den söndag i augusti då denna festlighet brukar avhållas

 

 


 

FESTLIG SAMVARO OCH SUPPORT

Jul/midsommarfester

Redan på 1940/50-talet hade man på trettondagen haft julfirande i folkparken. Festligheterna hade nu legat nere ett antal år. 1971 återupptog EIF det traditionella julfirandet. 250 personer varav ca 140 barn dansade runt granen. Under dessa år ordnade man också midsommarfirande på idrottsplatsen.

19 julfest                       

Vänklubbar

Redan på 1930-talet gästade Everöd och Köpingebro varandra och i början på 1970-talet började Everöds utbyte med den tyska vänklubben Vastorf. Utbytet fortsatte en bit in på 1980-talet mellan föreningarnas flick- och pojklag.

Besök av Vastorf

 20 besok vastorp

Torsten Isaksson med Vastorfs trevlige tränare. På bild fr v syns även Sven Olsson, Tommy Persson,
Håkan Tagesson, Tommas Jönsson, Torbjörn Knutsson, Leif Johansson och Lars Göran Ekberg.

 

Jubileum

Nu, år 2009, firar föreningen 80 år. Innan dess har månget jubileum firats. Inför 20-årsjubilét sammanställdes en jubileumsskrift. År 1979 firades 50-årsjubileum med match mellan dåtida ”stjärnlaget”, med profiler som Ingvar Oldsberg, ”HoaHoa” Dahlgren och Frank Andersson, och Everöds IF, med många duktiga fotbollsprofiler. På kvällen var det stor fest i Everöds Folkpark. Jubileumsskrifter finns hos sockenföreningen.

”HoaHoa”Dahlgren och Frank Andersson vilar efter matchen  

  21 hoahoa 

Support

Utöver allt det frivilligarbete som under årens lopp lagts ner av alla entusiastiska ledare och föräldrar, har många av bygdens företag bidragit med support av olika slag. 1982 startade föreningen en supporterklubb som, under många år, värvade medlemmar och lockade med vinstchans på obligationer. Vid en årlig fest i Folkparken drogs de lyckliga vinnarna för året. Nu, år 2009, finns supporterklubben RÄDZÅCKS som stöttar Everöds röd-vita lag.

Everöds sockenförening

Text och bild sammanställt av Inger Siöström år 2009

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Everöds historia 

Målning av Wolfgang Natusch, i tre delar, från 1600-tal till 1900-tal. Målningen gjordes på uppdrag av föreningsbanken år 1990. År 2009 lades bankens filialkontor i Everöd ned och målningen kan numera beskådas i kyrkans församlingshem.


1600-talet i Everöd 

Wolfgang1

Konstnärens beskrivning av händelserna på målningen 

  

1640

Krigstillstånd i Everöds socken. Kyrkoherden Sten Pedersen Sommer lider särskilt under de sista krigsåren i Everöd 

1690

Den stora eldsvådan i Everöds by. 14 gårdar läggs i aska.

1697

Avrättningen av ryttaren Hindrich Adolph von Broberg på Lyngsjö galgbacke. Han hade begått stöld i Wittskövle kyrka. Hans hustru spöas offentligt.

1699

Genom Roskildefreden 1658 hade Skåne blivit svenskt. Indelningen av svenska rytttare, många soldattorp kom till.

 


1700-talet i Everöd

Wolfgang2

Konstnärens beskrivning av händelserna på målningen 

1725

Första skolhuset byggs. Kyrkoherden Per Collin bekostar uppförandet och testamenterar även medel till skolmästarens lön. 

1793

Lyngby mölla flyttas till nuvarande plats. Ägare Ovesholm. 

1794

Lyngby stenbro byggs och troligen även brytestugan på allmänningen intill. Under samma tid bor postbonden Engle Jönsson på Everöd nr 21 och J Listerfeldt i soldattorpet Everöd nr 11-12 (nuv Prinsessv).
Bybrunnen på pumpstigen i Everöd. 


1800-talet och 1900-talet i Everöd 

Wolfgang3

Konstnärens beskrivning av händelserna på målningen

1830-40

Enskiftet i Everöds socken, båda byarna utplånas. 

1846

Den nya handelsordningen kommer till, som möjliggör öppnandet av handelsbodar på landsbygden. 

1881

Järnvägen byggs och även Everöds första station på Urnvägen. 

1901

Everöds andra järnvägsstation uppförs och kort därefter även hotellet. 

1905

Everöds snickerifabrik byggs. Everöds socken får elektricitet 1912. El-transformatorerna står vid snickerifabriken, där det bl annat tillverkas drank- och jäskar. 

1910

Det frivilliga brandförsvaret etableras. 

1914

Telefonstationen som grundades 1890 flyttar till Engdahls affär på Urnvägen. 

1920

Jordbrukskassan i Everöd startar i A P Svenssons trävarufirma. 

1929

Everöds idrottsförening grundas. 

1965

Föreningsbanken bygger sin egen fastighet och posten flyttar också dit från järnvägsstationen. 

1971

Algot Andersson, fullmäktigeordförande i Everöds kommun, överlämnar kommunen till Kristianstad 

1976

Järnvägsstationen blir bibliotek.