KLUBB BOULESTOLLARNA

 

UR INNEHÅLLET (Klicka på rubrikerna nedan för att välja avsnitt. Påter" i slutet för att komma tillbaka)

Redan i forntidens Egypten förekom kast av stenar mot fasta föremål. Den moderna formen av spelet Boule (Petanque) har sitt ursprung i Frankrike. I Sverige har Svenska Bouleförbundet, som bildades 1977, idag närmre 300 bouleföreningar med totalt ca 15 000 medlemmar anslutna till förbundet. (Wikipedia)

 

DET VAR SÅ DET BÖRJADE

För Boulestollarna i Everöd började det hela på apoteket i Broby där Mona Svensson arbetade i slutet av 1980-talet. Monas chef hade köpt in bouleklot i friskvårdssyfte. Mona blev intresserad, lånade hem kloten och introducerade sporten för sina vänner i Everöd. Vännerna blev också intresserade och man åkte till Frostavallens Skånedagar där sporten skulle visas upp av en klubb från Bara. Av Bara Boule fick vi tipset att ta kontakt med Boulegetingarna i Tyringe för att få hjälp att starta en klubb, berättar Mona.

Hösten 1988 träffas man så 10 kompisar, John och Mona Håkansson, Lars och Pia Brettell, Östen och Anita Olsson, Olle och Gittan Persson samt Ingvar och Ann-Mari Olsson på John och Monas altan för att bilda en klubb. Alla skulle ha ett namnförslag med sig till mötet. Namnet Boulestollarna (efter TV-programmet Solstollarna) fick flest röster.

 

Första styrelse i klubb boulestollarna blev:

  • Mona Håkansson (då Svensson)                        ordförande
  • Ann-Marie Olsson                                            sekreterare
  • Olle Persson                                                   kassör

 

        boule1 mona        boule2 annmarie        boule3 olle  

                     Mona                                             Ann-Marie                                          Olle

Klubben anmälde sitt medlemskap i Svenska bouleförbundet och sydsvenska bouleförbundet och så satte det hela igång…….....

Åter

______________________________________________________________________________________________________________

 

BOULEBANAN OCH DE SOM STYRDE 

Men var skulle vi spela?

Den 29 oktober 1988 togs första spadtaget på en boulebana bakom Everöds färg, på mark som ägdes av Lars Brettell. Jord schaktades bort och ersattes med lämpligt grus. Björkar planterades och banan kantades med slipers.

 

boule4 forsta spadtag 

Fr vänster: Lars, Östen, John och Ingvar sliter med boulebanan

Och så var det äntligen tid att göra första utkastet på den nya banan

 boule5 forsta utkast 

Fr vänster; Bengt Persson, Pia och Lars Brettell (gör utkast), Olle Persson, Ann-Marie Olsson och Rolf Fridén

 När banan hårdnat lite bjöds medlemmar från Boulegetingarna i Tyringe in som instruktörer. Bakom färgaffären spelades sedan boule varje lördagseftermiddag. Många var nyfikna på vad som försiggick. Allt fler blev intresserade av den nya sporten och medlemsantalet ökade snabbt. Våren 1989 började Boulestollarna också ge sig ut och tävla.

 

Nu behövdes en större boulebana

Kontakter togs med kommunen och i Kristianstadsbladet kunde man läsa;” I Kristianstad är man positiv till ”Boulestollarna” – bouleklubben i Everöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna ett avtal med klubben, som gör det möjligt för den att anlägga en bana.”

Den 7 augusti 1989 gick så startskottet för anläggande av den första boulebanan i kommunen. Där det bara fanns skog skulle nu bli en boulebana. Ett skogslag på 3 personer från kommunen kom och fällde träden.

 boule6 skogshuggning

 

Ordföranden berättar; ”Alla grenar från avverkningen fick vi kasta i ”Bos håla” Men först måste vi fösa undan och vakta kalvarna som gick på ängen, vid hålan, innan lastbilarna kunde köra in och lämna sin last.”

 

boule8 kovakt boule7 traktorn

Familjen Håkansson i arbete. Ordföranden föser kor medan John samlar grenar

Efter några dagars hårt arbete med skogsavverkning, var det äntligen dags att få hem grus och avjämna banan. Man hade nu också fått arbetsförstärkning till banbyggandet,

boule9 grusflak                                            
John inspekterar gruset

 

 boule10 anita med yxan 

Förstärkning; Östen – duktig traktorförare. Mona och Pia drar rötter. Anita ser farlig ut där hon svingar sin yxa. Men fint blir det!!!

Med kommunens bistånd, många timmars ideellt arbete av de drivande krafterna, Mona och John, och övriga boulemedlemmars arbetsinsatser, kunde man så göra det första utkastet på den nya banan.”I september 1989 ansökte vi om bygglov för uppförande av en paviljong. Vi var 26 medlemmar och vi beslöt att ha en pampig invigning av den nya banan”, berättar Mona

 

Invigning av den nya boulebanan

Lördagen den 5 maj 1990 invigdes den nya banan. Bland alla prominenta gäster kunde ordföranden välkomna Svenska Bouleförbundets ordförande, le president, monsieur Jean Amiot, skrudad i basker, liksom alla övriga gäster denna dag. Huvudbonaderna hade skänkts av Kristianstadsbladet som också hade representanter på invigningen.

 boule11 herr president

Förbundsordförande Jean Amiot tillsammans med Bolstollarnas ordförande Mona Håkansson (då Svensson)

 

boule12 invign annons    boule13 fallskarm        

Invigningstalet hölls av kommunstyrelsens ordförande, Dick Svensson ”Jag vet inte riktigt vad det här handlar om, sa kommunstyrelsens ordförande och bevisade det själv i invigningskastet. Men glad hade han all anledning att vara över beslutet att bygga en boulebana i Everöd.” (citat från Kristianstadsbladet)

Kloten till invigningsmatchen kom sända från skyn, transporterade av fyra hoppare från Skånes fallskärmsklubb. I invigningsmatchen fick kommunens ”tunga” politiker på nöten av sina tjänstemän. Festligheterna fortsatte sedan med can-can-dans och uppvisningsmatch av landslagsjuniorer från Tyringe. Dagen efter, den 6 maj, arrangerades den första Stolle-cupen.

 Invigningsmatch

 boule14 politikerna

Lag 1 politikerna: Tage Persson, Charley Svensson, Dick Svensson       Lag 2 Tjänstemännen: Lennart Smidfelt,

                                                                                                                     Bertil Bergkvist, Tommy Gustavsson

 

1993 övertog Carl-Herman Odelberg ordförandeskapet i Boulestollarna. Carl-Herman som tidigare engagerat sig i bollar av betydligt större format som styrelseledamot och ordförande i byns idrottsförening, hade vunnit bouleklot vid invigningen av boulebanan. Både Carl-Herman och hustrun Britta blev bouleentusiaster och också mycket duktiga boulespelare. Klubben hade nu ca 40 medlemmar och intresset för boulen ökade stadigt.

År 1994 köpte klubben en bod och inredde till kiosk. Detta år införskaffades också slipers till kantsättning av hela banan, allt med frivilliga arbetsinsatser. Elektricitet till banan hade man hittills löst tillfälligt och provisoriskt genom att dra en sladd från grannens eluttag. Stationär elbelysning hade länge stått på önskelistan och 1999 köpte föreningen in lyktstolpar och kabel som grävdes ner och anslöts till idrottsföreningens eldrift.

Hemma hos Carl-Herman på Maderup inreddes också en inomhushall i en av hans längor. Här kunde man spela boule i alla väder.

Åren 1998 och 1999 hade föreningen över 50 medlemmar varav ett 40-tal licensierade för spel. Men nu började intresset för boule att avta och när Bertil Herrlin år 2003 övertog ordförandeskapet hade medlemsantalet minskat kraftigt till 22 medlemmar. År 2006 gick man ur Svenska Bouleförbundet. De senaste åren har klubben haft ca 15 medlemmar som träningsspelat, tävlat och umgåtts under lättsamma former.

Åter

______________________________________________________________________________________________________________________

 

SERIESPEL OCH CUPER

Inbjudan till Stollecupen

boule15 stollecup inbjudan

 

Bouleentusiasten Prins Bertil, till vänster, övervakar boulespelet på stollecupen

Illustration av arkitekt Mats Andersson

 

Dagen efter invigningen av boulebanan, den 6 maj 1990, ordnade Boulestollarna sin första externa tävling, Stollecupen. Till cupen hade 56 lag från olika delar av Skåne anmält sig och alla trivdes med naturen och det fina vädret. Stollecupen blev sedan under många år en årligen återkommande och mycket populär tävling för både juniorer, seniorer och veteraner.

 

 boule16 stollecup1boule17 stollecup2

Stollecuppen 1990                                                  Seriespel 1994 – deltagarna tältade i skogsbrynet vid boulebanan

 

Klubben bedrev under 1990-talet en omfattande tävlingsverksamhet och var arrangörer för många externa tävlingar. Man hade också ett eget nyhetsblad ”NYHETER OCH ANDRA STOLLIGHETER”. Där stod att läsa i nummer 2, maj-96; ”Vi fick uppdraget att ordna DM i mixed dubbel den 1 Maj. I stället för de 80 – 90 lag man hade hoppats på, blev det 159 lag på startlistan, 106 i öppen klass, 41 i veteraner och 12 juniorer. Det gick åt 40 banor och mycket korv.”

I Verksamhetsberättelsen för 1998 kan man läsa att klubben varit värd för seriespelen, arrangerat Stora DM i 3 dagar under pingsthelgen och traditionellt ordnat Stollecupen under 2 dagar. Man var också tävlingsansvarig för ”Gazetteboulen” i Kristianstad, ett försök att införa företagsboule och man ordnade ”Gärdskulan” för icke licensierade spelare. Internt inom klubben ordnades årligen tävlingar såsom Klubbmästerskap, ”Hus- och Klock-spelen”, ”Fjädercupen” och Månadstävlingar.

Boulestollarna gästade också andra klubbars arrangemang. Många duktiga ”Stollar” har visat upp utmärkta resultat runt om på landets boulebanor. Sommaren 1990 deltog Mona och John, Olle och Gittan, Hasse Siöström och Rolf Fridén i sitt första SM i Halmstad. Hasse, Mona och John gick oväntat till slutspel.

Den sportsliga höjdpunkten för klubben nåddes när Britta och Carl-Herman Odelberg tog hem SM-guldet för veteraner i Boden 1994.

 boule18 fam odelberg

Britta och Carl-Herman Odelberg 1994

 Klubben har vid ett flertal tillfällen förevisat boulespelet, bl a på Kyrkans dag i Christinehovs slottspark, för företag i samband med personaldagar. Klubben har också arrangerat boulespel för skolungdom på lovdagar

Åter

___________________________________________________________________________________________________________

  

 ”BISGIDRAGVARE” OCH FESTLIG SAMVARO

Mycket frivilligt arbete och många kreativa idéer har möjliggjort finansieringen av klubbens verksamhet. Överskott vid tävlingsarrangemang, försäljning av Bingolottor och tillsyn vid Lyngsjöns badplats har varit de största inkomstkällorna.

Förutom tävlingar och olika arbetsinsatser på boulebanan har medlemmarna också kopplat av med lite festligare samvaro. 1998 firade man 10-årsjubileum med jubileumsmåltid och – boulespel förstås – i inomhushallen på Maderup. I år, 2013, firar Boulestollarna 25 år. Klubben överlämnar nu arrendet av boulebanan till Everöds pensionärsförening som under några år delat den med bouleklubben.

Årligen gjorde klubben också en trivselutfärd ut i det blå. Våren 1994 gick utfärden till stenåldershuset i Ekestad.

 

                                                            Undra varför de kallar oss Boule-”stollarna"

                                                            boule19 stenaldern

                                                              Anita, Mona, Lasse, Östen och John 1994

  Everöds sockenförening

Text och bild sammanställt av Inger Siöström år 2013

 

Åter