EVERÖDS SCOUTKÅR  

 UR INNEHÅLLET (Klicka på rubrikerna nedan för att välja avsnitt. På "Åter" i slutet för att komma tillbaka)

Det var så det började
 

Scoutstugan och de som styrde
 

Lägerverksamhet
 

Glimtar från scoutläger genom åren
 

Jamboree
 

Vinterläger
 

Valborgsmässoafton
 

Närhet till kyrkan
 

Julfester, maskerad
 

Övriga aktiviteter
 

 Scoutrörelsen grundades år 1907 i England av f d militären Robert Baden Powell. I Sverige växte scoutrörelsen fram under första delen av 1900-talet. KFUM:s scoutförbund, som Everöd tillhör, bildades formellt år 1911. Riksorganisationen för all scouting i Sverige har idag över 70 000 scouter i 1 100 scoutkårer.

DET VAR SÅ DET BÖRJADE

Föräldrar och andra intresserade inbjöds, av KFUK/M-scouterna till ett informationsmöte i Idrottsstugan den 21 februari 1966. Avsikten var att försöka starta en scoutkår i Everöd.                     

 

                             

Inbjudan till informationsträff 21 feb 1966                                                           Förste ordförande Evert Lindhe t.höger och Mattias Schlyter

                                                                                                        

I en artikel i Kristianstadsbladet från november 1966 berättas sedan om att scouterna haft ett föräldramöte i församlingshemmet, där man informerar om att Everöds scoutkår bildats den 29 april 1966. Kåren har för närvarande ca 60 scouter och är ansluten till KFUK-KFUM:s scoutförbund. Den första kårstyrelsen består av:

Evert Lindhe, ordförande

Signe Andersson, sekreterare                    Karl-Erik Silhag, kårledare pojkar

Lars Karlsson, kassör                                Elsie Tykesson, kårledare flickor                     

På mötet diskuterades också två angelägna frågor, att bilda en föräldraförening och att hitta en bättre lösning på lokalfrågan. För närvarande håller man till i familjen Lindhes källare eller i ett gammalt nedlagt mejeri.

Vid en högtidlig ceremoni i kyrkan den 18 december skedde sedan Everödskårens första scoutinvigning. Sextio scouter och ledare tågade med fana in i kyrkan för att avge scoutförsäkran. 

ÅTER

              

SCOUTSTUGAN OCH DE SOM STYRDE

Men var skulle vi hålla till?

I utkast till skrivelse till kommunalnämnden i Everöd, där scouterna anhåller om startbidrag, kan man läsa att godsägare Gertzell upplåter lokal i Everöds gamla mejeri. Man fick också låna kyrkans församlingshem för sammankomster och det fanns planer på att scouterna skulle få ta över en gammal stall- och logebyggnad intill församlingssalen.

Så fick scoutkåren möjlighet att köpa det gamla missionshuset i Lyngby. Den 7 oktober 1967 undertecknas köpekontraktet med Skånes Missionssällskap som säljare.

Något om Missionshusets historia.

Av bestämmelser till aktiebrev, utgivet år 1889, av ”Missionshusbolaget i Gärds Lyngby” framgår att ”Bolaget afser att vid Gärds Lyngby jernvägsstation å dertill förhyrd tomt, uppföra en byggnad att deri upplåta lokal för kristliga sammankomster, guds ords predikan, samt söndagsskoleverksamhet”. ”Erforderligt byggnadskapital tillkommer genom aktieteckning å 5 kronor pr aktie ”

 

 

 scout5 missionshus3

Det gamla Missionshuset blir Scoutstuga

scout6 stugan

När scoutkåren köpte huset i slutet av år 1967 hade det stått öde ett antal år och det saknade bekvämligheter. Huset togs i bruk 1968 men en totalrenovering behövdes. Gösta Evert Andersson, med goda kunskaper inom byggnadsbranchen, blev sammanhållande för projektet. Med hjälp av bidrag från bl a Allmänna arvsfonden och kommunen och mycket frivilligarbete av scoutföräldrar kunde kommunalfullmäktiges ordf Algot. B. Andersson inviga den nyrestaurerade scoutstugan på Svenska flaggans dag 1970. Stugan fick namnet ”Träffpunkten” på förslag av blåvingescouterna efter en pristävling.

 Festligheterna hölls på det vackra grönområdet intill scoutstugan inför ett hundratal inbjudna föräldrar och anhöriga. Kårens kaplan, kyrkoherde Henry Håkansson, höll en andaktsstund. Scouterna gjorde upp eld i det fria, grillade korv och bjöd på saft och kakor.

 

 Ledare och verksamhet

När Gösta E. Andersson år 1968 övertog ordförandeskapet efter Evert Lindhe som avsagt sig kunde kåren förutom styrelse och 9 scoutledare inräkna 17 flickscouter, 16 pojkscouter, 13 blåvingar och 14 vargungar. Kårledare var Evert Lindhe och Birgitta Reimer som något år senare efterträddes av Ann-Christine Lövkvist.

Kåren växer och i Kristianstadsbladet kan man läsa att kåren vid årsmötet i april 1975 har 171 aktiva medlemmar. Man har minior- junior- och patrullavdelningar för både flickor och pojkar. RS-avdelningen växer för varje år. Bland scoutledarna vid denna tid återfinner vi Ann-Christin och Karl-Elof Lövkvist, Karen och Torben Rasmusson, Gunilla och Sven Johansson och flera andra engagerade föräldrar. Avgående avdelningsledare, vid årsmötet, efter många års arbete var Ruth Lindhe, Siv Jönsson och Helgot Andersson.

1975 var också året då kåren köpte 6 st kanoter för att ge sig ut på ”våta” hajker. Föräldraföreningen stöttade med inköp av flytvästar – Mer än 30 år senare........ 

 scout7 Raslangen lagereld

Moa, Ebba och Felicia paddlar  - Raslången år 2008                                                         Moa och Johanna Nilsson – Raslången år 2008

 

När Kenneth Lindborg i början av 1980-talet övertog ordförandeskapet var man 145 medlemmar. Inger Ottosson var sekreterare och maken Tony en av scoutledarna. Aktiva ledare var också Britten Carlsson och Inga-Britt Bengtsson. Scouterna sedan barnsben, Mikael Rasmuson och Åsa Jacobsson invigdes som scoutledare, Åsa, numera Melander, är fortfarande, år 2015, aktiv scoutledare.

Jubileumsåret 1986 då Anders Jeppsson övertagit klubban fanns Sven Johansson och Leif Friberg bland ledarna. Anders var sedan ordförande fram till år 2001 då brodern Johannes Jeppsson övertog klubban. Johannes i sin tur efterträddes av dottern Helena Jeppsson år 2005 och år 2008 var det Kirsten Englesson Jeppssons tur som ordförenade. När Carola Nilsson övertog ordförandeskapet år 2014 hade medlemmar ur familjen Jeppsson hållit i klubban i nästan 30 år. Engagerade ledare sedan många år är också paret Ann-Britt och Åke Nyholm.

Under 1970 – 1990-talet bestod kåren av 100 -150 medlemmar, år 1981 var man 143 och år 1995, 122 scouter och ledare. Under senare tid har medlemsantalet sjunkit efterhand och vid utgången av år 2014 var man totalt 51 medlemmar. Ett allt större utbud på fritidsaktiviteter, men också minskat antal barn och ungdomar i bygden torde vara en förklaring.

 

 

 

Läser man föreningens verksamhetsberättelser (VB) inser man att ett ”scoutår” består av mångskiftande upplevelser och aktiviteter. Nedan ett utdrag från scouternas VB 1985/86.

 •  Av VB:n framgår att man varit på hajk, med en eller två övernattningar, bl a i militärtält, vid 11 tillfällen.
 •  Första advent firades i kyrkan med ca 60 scouter och man har gått Lucia i kyrkan, på Skogåsa och på ”Bingot”.
 •  Man har sålt almanackor, ljus, julkärvar, påskris och samlat papper och tomflaskor.
 •  I scoutstugan har man haft scoutaktion och julbasar med tipsrunda och korvgrillning.
 •  Valborgsmäss firades med fackeltåg och bål som var välbesökt, ca 1 000 personer.
 •  I januari hade miniorerna som vanligt sin maskerad och den 27 juli – 1 augusti firade ett 70-tal scouter 20-årsjubilem med läger vid Gyllebosjön.
 •  Alla avdelningarna deltog i distriktstävling i Degeberga, miniorerna har dessutom tävlat i Bockeboda och man har deltagit i DM i volleyboll.
 •  Patrull och RS-scouter har varit på studiebesök på ambulanscentralen.
 •  Patrull har hjälpt Eves-livs att ordna bilrally.
 •  Miniorerna gick påskkäring och delade ut påskliljor på Skogåsa och i pensionärslägenheterna.
 •  S:t Georgsdagen, den 23 april, firades i kyrkan med många scouter och anhöriga. 5- och 10-årsmärken utdelades. Kollekten skänktes till Cancerfonden.
 •  Höststart firades med inbjudna föräldrar, lägerbål och korvgrillning.
 • scout9 knut                       

Föräldraförening                        

scout10

Föräldraföreningen som stödde verksamheten i kåren hade en kreativ mammaavdelning som tillverkade mängder av broderier och andra handarbeten, stöpte ljus, bakade bröd och kakor till den arbetsaktion som årligen hölls för att få in pengar till scouternas alla aktiviteter.

 

Inger Lydrup, Asta Andersson, Siv Jönsson,

Asta Nilsson, Margit Jönsson, Inga Hedvall

 

Under sportlovsveckan i Dalarna 1975 inköptes 15 st små dalahästar som juniorscouterna själva målade. Hästarna auktionerades ut som lotter i ett auktionslotteri. Aktionslotterierna var populära och år 1982 när lotterna bestod av Gull-Britt Jarls handmålade äggkoppar gav ropet sammanlagt hela 5 990 kr. I Kristianstadsbladet kunde man läsa om aktionen med den sammantagna rekordsumman 18 689 kr.

 

När scoutstugan i början av 1980-talet blev för trång och en tillbyggnad behövdes, vände man sig som vanligt, då kåren är i knipa, till föräldraföreningen. Under appellen ”Motionera med scouterna” startade föräldraföreningen en serie tipsrundor med frågor i allmänkunskap. Slutlig segrare blev Ami Frick som vann en 3-växlad cykel. Arrangemanget blev populärt och samlade hela 161 deltagare

Föräldraföreningens första ordförande i slutet på 1960-talet var Henry Jeppsson. Han efterträddes i början av 1970-talet av Eve Frostensson och 1975 hade kyrkoherde Folke Andrén övertagit ordförandeskapet. 1989 var Göran Månsson ordförande. Han efterträddes först av Kenneth Thörnkvist och sedan, år 2001, av Agne Fredriksson. Härefter tog Åsa Melander och sedan Johannes Jeppsson vid. Vid årsmötet 2006 diskuterades första gången att upplösa föräldraföreningen, då det blivit allt svårare att hitta engagerade föräldrar till styrelse och andra uppdrag. År 2007 beslöt man att föreningen skulle finnas kvar, för äldre medlemmar, som en stödförening. (EES – Everöds scoutkårs supporterklubb). Försök att få igång aktiv verksamhet gjordes. Vid årsmötet 2011-02-13 beslöt man dock om en slutlig upplösning.

ÅTER

 

LÄGERVERKSAMHET

Förbundsläger i Ydre ett vildmarksäventyr

Sommaren 1978 åkte Everödsscouterna på storläger till Ydre i Östergötland. Här samlades ca 3 000 scouter, de flesta från Sverige. Ca 250 gäster från bl a övriga Europa, Sri Lanka, Japan och Canada blandade sig med de svenska scouterna

                                                                 VI SOM RESTE

 scout11

ÖRNEN

Anna-Karin Bengtsson

Anders Johansson

Ulf   Persson

Annelie   Knutsson

Ola   Håkansson

RÄVEN

Jörgen Lydrup

Mikael Rasmussen

Peter Persson

Eva Andrén

Birte Lau

Tomas Jacobsson

EKORREN

Roger Olsson

Arne Nilsson

Karita Månsson

Eva Hamilton

Hans-Jörgen Hansson

 

BJÖRNEN

Sven Jeppsson

Ola Siöström

Carola Cedergren

Mari Mårtensson

Per Åkesson

 

 

JÄRVEN

Katarina Bunger

Klaes Rasmussen

Åsa Ottosson

Pierre Månsson

Magnus Johansson

Tomas Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDARE: Alf Andersson, Yvonne Eklund, Marie-Louise Lydrup, Ann-Christin Lövkvist, Tony Ottosson, Jan Söderberg

 

Utdrag ur scouternas dagbok från Ydre

Onsdag 26 juli: Dagens tema: Du är med oss Gud

Torsdag 27 juli: Dagens tema: Det finns en längtan efter kamratskap och vänskap

Varje dag hade sitt tema och det kom igen i morgonandakten och lägergudstjänsten. Ämnena var vardagliga och lätta att förstå. Äntligen! Tänkte vi väl allihop när vi samlades kl 07.00 på morgonen för att packa in och ge oss iväg. Till råga på allt så hade sommarens första värmebölja infunnit sig . Underbart!!

 

 scout13scout12

 När vi kom fram fick vi bära utrustningen 1.5 km                                                                                           Lägerbyggnad

 

Fredag 28 juli: Dagens tema: Det finns en längtan efter närhet och ömhet

Lördag 29 juli; Dagens tema: Det finns en längtan efter arbete och mening

På eftermiddagen lördagen den 29 juli hette programblocket ”Bygde och hantverk”. Några patruller valde att syssla med vävnad. Från ull till färdig produkt. Patrull Räven lärde sig att smida tältpinnar. Jobbigt men kul. På kvällen var det BIG-SHOW –Stort lägerbål

scout14scout15 

Så här såg vårt matbord ut                                                                                                             Patrull Räven smider tältpinnar          

scout16

 

Söndag 30 juli: Dagens tema: Det finns en längtan efter Jesus

På söndagen hade vi inga vanliga programblock. Caroline Krook ledde en vacker lägergudstjänst tillsammans med Assar Fjelkman. Vi hade gott om tid till matlagning och bad just idag. Idag skedde den stora föräldrainvasionen. Många ville nog stanna längre.

På kvällen var det tid för YDRE MAKNAD, Kiviks marknad i en lite mindre upplaga. Här fanns allt från tunnbröd och skånskt godis till pariserhjul, chokladjul, kramar och pussar för 2 YDREKRONOR och dränk den sköna damen. Vi roade oss kungligt. Valutan under Ydremarknaden var Ydrekronor. Varje scout fick ett startkapital innan marknaden började.

 scout18scout17

Matlagning                                                                                                                        Pariserhjul på Ydre marknad

 

Måndag 31 juli; Dagens tema: det finns en längtan efter Glädje och sång

Tisdag 01 aug; Det finns en längtan efter stillhet och rast

Höjdpunkten på Ydre. Vi skulle ut på hajk. Vi valde den svåraste vandringshajken. Vi skulle gå efter karta och kompass. På väg till övernattningsstället skulle vi samla växter och 2 liter björklöv, som skulle användas att färga garn med. Terrängen runt sjöarna Nedre och Övre Näckungen var mycket vacker. 

När vi kom fram till övernattningsplatsen badade vi, reste vindskydd, färgade garn och avslutade med lägerbål. Eftersom vädret var så fint sov många under bar himmel. Vi startade hemfärden direkt efter frukost. Efter en timmes färd stannade vi för att hålla morgonandakt. Det första vi gjorde när vi kom var att gå ner och tvätta oss

 scout20scout19

  Patrull Räven lagar middag och klistrar uppväxter efter ca 6 km                                    Örnen bodde ute på en udde - jättetjusigt  

 

 

Onsdag 02 aug; Det finns en längtan efter bröd och vatten     scout21

Torsdag 03 aug; De finns en längtan efter skog och luft

Fredag 04 aug; Jag är med Er alla dagar intill tidens ände

Programblocket på onsdagsförmiddagen hette VATTEN. Man fick välja mellan kanoting, segling, flottbygge, dykning, fiske och rökeri. Patrull Järven valde flottbygge och testar den. Om sanningen skall fram så höll den inte så värst länge.    

 scout22

 

 

 

 

Torsdag – nu närmade det sig slutet tyvärr. Många utländska scouter uppträdde på avslutningsbålet.Vilken stämning! Tänk Dig alla 3 000 scouter stå upp, klappa i händerna
och skrika YDRE. Vi hade intet tapto sista kvällen – alla fick vara uppe så länge
de ville. Fredag – nu återstod bara att riva och diska. Ett trött men mycket nöjt gäng satte sig sedan i bussen på väg hem till en riktig säng.

 Varför är det 5 år till nästa förbundsläger??

 

 

 

ÅTER

 

 

GLIMTAR FRÅN SCOUTLÄGER GENOM ÅREN

Första sommarlägret 1966

scout23

 

De första sommarlägren hade scouterna tillsammans med Degeberga scoutkår. Lägret var förlagt till den lämpliga terrängen och badplatsen vid Frisebodakusten. Över veckoslutet samlades nästan 100 scouter.

 

Tiden tillbringades med trevliga övningar och tävlingar. På lördagskvällen var det föräldramöte med ytterligare ett 100-tal besökare och underhållning kring lägerbålet vid stranden.(Kristianstadsbladet)

 

 Samling vid stationen för cykeltur till Friseboda 1966

 

 scout24scout25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korv och scouter hör alltid ihop. Ruth Lindhe och Maria Svensson med vargungarna Bengt, Torbjörn, Klas, Arne, Rolf, Ronny, Hans, Alf, Per 1966

Frisebodalägret 1971

scout26

 

Karl Lövkvist och Helgot Andersson övervakar

Bosse, Alf och Bengt m fl

 scout27

 

 

 

 

 

 scout28 

 

Scouternas hängbro över Segesholmsån under åren i Friseboda

 

På väg till Bornholm med cyklar 1975

 scout30scout29

 Ola Siöström väntar på sin cykel                                                                   Nu skall vi gå på färjan till Bornholm                        

 

Scoutläger i mitten av 1980-talet.  Jubileumsläger i Gyllebo 27/7 - 1/8  1986

scout31scout33

 

 

 

 

 scout34scout35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Toalett      och       kök måste

 man ha   -    även i vildmarken       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅTER

 

 JAMBOREE

Stora scoutläger har arrangerats i Sverige på Rinkabyfältet, vid tre tillfällen.

Scout 2001- nationell jamboree, år 2001, med ca 26 000 deltagare.

Jiingijamborii – nationell jamboree, år 2007 med ca 20 00 deltagare.

22;a världsjambooreen - 2011 med ca 39 000 deltagare.

23;e världsjambooreen i Japan år 2015, dit några av våra egna scouter reste och berättar:

 scout36

  

Fyra oförglömliga veckor  i ett annorlunda land. Resan började med några dagar som turister  i Tokyo sedan 12 otroligt varma och fantastiska dagar som vi delade med 33 628  andra scouter från 155 länder på lägerplatsen Kirara-hama Yamaguchi i södra Japan. Resan avslutas med rundresa till Hiroshima, Miyajima och Kyoto.
Vi landar på Kastrup 16/8, mycket trötta
och mycket rikare på all gemenskap, alla upplevelser och minnen.

 

Jan 2014: Vi som tänker resa Axel Olsson 15, Ebba Malmquist 15,

Elin Melander 15, Johanna Crona 14

 

Från Jiingijamborii år 2007 – scoutingens 100-årsjubileum med närvaro av vår Kung

 

Lägret hade ca 20 000 deltagare, varav 2 000 utländska scouter och därtill 3 000 funktionärer. Det fanns ca 5 000 tält, man åt 35 ton kött och drack 80 000 l mjölk. 70 lastbilar körde ved och 70 lastbilar körde slanor, man satte ut 500 bajamajor och grävde ner en mil ledningsrör - som låg kvar i väntan på det stora världslägret 2011.

 

 scout38scout37

 ÅTER

 

 VINTERLÄGER 

Under många år ordnade scoutkåren vinterläger och år 1969 var Everödsscouterna ”På en vintrig weekend vid Furubodagården” I Kristianstadsbladet kan man läsa att det på morgonen var 23 grader kallt vilket inte hindrade scouterna från att ge sig ut och prova skidbackarna

 scout40

                                                                                 

Scouterna i lektagen

 scout39

 

 

 

 

Ledarna Evert Lindhe och Knut Jönsson med patrullen

Lars-G Jönsson, Göran Palmqvist, Alf Andersson och Johannes Jeppsson

 scout57EFSg

 

 I februari 1970 åkte scouterna buss till ESF-gården i Åhus för en tredagars lägervistelse. Programmet innefattade bl skidåkning i den vackert kuperade terrängen i ett 3 km spår omfattande kontroller med bl a aktiviteterna sjukvård, livräddning, livlinekastning, och allemansrätt. Till en lägerafton samlades man för en egen arrangerad Hylands hörna. Kårens ordf Gösta Evert Andersson var en verklighetstrogen Lennart Hyland

 

Karl Lövkvist, Ruth, Evert och Jan Lindhe tillsammans med sina pojkar

på ESF-gården 1970

Sportloven i Dalarna

                    scout41

 Med nyvallade skidor och fulla av förväntan ses scoutungdomarna samlade vid bussen för avfärd till Dalarna. Reseledare Helgot Andersson förrättar upprop och erinrar om vikten av att vara redo och göra sitt bästa under den drygt veckolånga sportlovsveckan.” ”Högt belägen, intill sjön Runn inte långt från den kända Orrnässtugan, ligger Stora Tuna scoutstuga” kunde man läsa i Kristianstadsbladet det 21 febr 1972.

 

Vi kommer att vara självförsörjande vad mathållningen beträffar berättar Helgot som delat in scouterna i matlag om 2 flickor och 2 pojkar som alternativt kommer att få utspisa de 36 deltagarna. Under veckan inplanerade aktiviteter; Högmässobesök i Torsångs kyrka – en fotvandring på 4 km, rundtur med besök i Zorngården och hos Mora-Nisse och förstås besök i slalombackarna i Falun och Borlänge

 

 Det blev den första i raden av många års sportlovsresa till Dalarna, först till Stora Tuna och senare till Kläppen i sälen.
 

 Stora Tuna scoutstuga i Dalarna

 

ÅTER

VALBORGSMÄSSOAFTON

”Det brann så många våreldar runt om i den skånska landsbygden denna underbara valborgsmässoafton” kan man läsa i Kristinstadsbladet efter valborgsmässofirandet 1967, första året som scouterna arrangerade majbål. En fin tradition som de fortfarande – år 2015 håller fast vid.                                                                  

 scout44scout42

scout43

 

 

scout45

 

 

 

 

 Fackeltåget genom byn 1969 och på

1980-talet    

 

 

 

                   

  Valborgsmässoafton på Bjärebacken 2007

 scout46scout47

  ÅTER

NÄRHET TILL KYRKAN

 Kyrklig närvaro har alltid varit en viktig del i scouternas verksamhet. Den 23 april firas världen över Sankt Georgsdagen. Sankt Georg, (eller Göran) som valts till scouternas skyddshelgon är enligt legenden en kristen riddare som tillskrivs sanningskärlek och mod i kampen mot det onda – egenskaper som en scout skall försöka eftersträva. I Kristianstadsbladet kan man läsa att Everöds scoutkår i samband med firandet av Sankt Georgsdagen i kyrkan år1984 ”haft upptagning och invigning av sina scoutungdomar i resp avdelningar. Kyrkoherde Folke Andrén erinrade om S:t Georg”

 

 scout48

 

Adventsfirande

Scouterna har också en tradition att deltaga med fackelparad vid adventsfirandet i vår kyrka.

 

 

Urklipp KSD-bladet 1976

 

 

 

 

Luciafirande

Ända sedan Everöds scouter startade sin kår har man ordnat festligheter på Luciadagen, de första åren i skolans gymnastiksal, men fr o m år 1969 sker Luciafirandet i kyrkan. Scouterna ”lussar” också för de äldre på Skogåsa och Axeltorp - säkert en välkommen höjdpunkt i deras tillvaro.

                        Lucia år 1969 – Irene Nilsson                                                                      Lucia år 2000 – Louise Borg

 scout49scout50

 

 Friluftsgudstjänster

Gudstjänster i samband med lägerverksamhet är ett allmänt inslag i scouttraditionerna.

 

 scout52scout51

 Ann-Christin o. Evert med scouterna på väg till Folke Andrén gudstjänst på jubileumslägret i Lyngsjö 1976

 ÅTER

 

JULFESTER – MASKERAD

Året avslutades traditionsenligt med dans runt granen och maskerad för de yngre scouterna. Så också år 1971 då kårens blåvingar och vargungar, ett 50-tal ungdomar, uppvisade såväl stilfulla som roliga dräkter. Deltagarna fick själva rösta fram de bästa förklädnaderna.

scout54scout53

Till höger

 

Ruth och Evert Linde med vargungarna

Bakom maskerna döljer sig i mängden dagens pristagare, Henric Lynge, Stefan Persson, Gun Jönsson, Kristina Knutsson, Charlotte Bengtsson, Åsa Jacobsson, Bitte Bengtsson och Helge Nilsson . Gissa var!!

 

 Till vänster

 Inga-Britt Bengtsson o. Siv Jönsson med flickorna

 

 

ÅTER
 

 

ÖVRIGA AKTIVITETER

Kreativiteten är stor och mycket frivilligt arbete har under åren lagts ner av föräldrar och ledare för att samla in pengar till scouternas verksamhet. Man har genom åren arrangerat valborgsfirande och auktioner. Man har sålt almanackor, julkärvar, påskris och majblommor. Tipsrundor och julbasarer har arrangerats – listan kan göras lång.

Säkert minns bygdens befolkning också tiden då scouterna samlade papper och tomflaskor.

I Kristianstadsbladet våren 1974 kan man läsa;” ”Töm källare och vinn` - vi hämtar med glada sinn” så lyder en appell från 14 Everödspojkar tillhörande ortens scoutkårs junioravdelning som sedan i höstas gjort husbesök för att samla in papper och flaskor. Att pojkarna varit flitiga och att appellen hörsammats visar det hittills insamlade resultatet; 6 ton papper och 1 500 flaskor”. Ett par föräldrar ställde traktor och vagn till förfogande men vanlig dragkärra användes också vi insamlandet. Avsikten var att få ihop reskassa för en cykeltur till och på Bornholm.

Under mer än 30 år skulle Everödsscouterna sedan fortsätta att samla papper och flaskor i bygden. Sista insamlingen gjordes den 5 februari 2005 

 

 scout55scout56

 

 

 

 

 

 

 

 (fr v sittande) Anders Bengtsson, Jörgen Persson, Jörgen Lydrup, Dan Johansson.

(på kärran) Sven Palmqvist, Sven Jeppsson, Klaus Rasmussen

 

 

 

 

 

Everöds sockenförening

Text och bild sammanställt av Inger Siöström år 2015

 

 ÅTER