Everöds historia - Wolfgang Natusch

 

Ur Everöds historia 

Målning av Wolfgang Natusch, i tre delar, från 1600-tal till 1900-tal. Målningen gjordes på uppdrag av föreningsbanken år 1990. År 2009 lades bankens filialkontor i Everöd ned och målningen kan numera beskådas i kyrkans församlingshem.


1600-talet i Everöd 

Wolfgang1

Konstnärens beskrivning av händelserna på målningen 

  

1640

Krigstillstånd i Everöds socken. Kyrkoherden Sten Pedersen Sommer lider särskilt under de sista krigsåren i Everöd 

1690

Den stora eldsvådan i Everöds by. 14 gårdar läggs i aska.

1697

Avrättningen av ryttaren Hindrich Adolph von Broberg på Lyngsjö galgbacke. Han hade begått stöld i Wittskövle kyrka. Hans hustru spöas offentligt.

1699

Genom Roskildefreden 1658 hade Skåne blivit svenskt. Indelningen av svenska rytttare, många soldattorp kom till.

 


1700-talet i Everöd

Wolfgang2

Konstnärens beskrivning av händelserna på målningen 

1725

Första skolhuset byggs. Kyrkoherden Per Collin bekostar uppförandet och testamenterar även medel till skolmästarens lön. 

1793

Lyngby mölla flyttas till nuvarande plats. Ägare Ovesholm. 

1794

Lyngby stenbro byggs och troligen även brytestugan på allmänningen intill. Under samma tid bor postbonden Engle Jönsson på Everöd nr 21 och J Listerfeldt i soldattorpet Everöd nr 11-12 (nuv Prinsessv).
Bybrunnen på pumpstigen i Everöd. 


1800-talet och 1900-talet i Everöd 

Wolfgang3

Konstnärens beskrivning av händelserna på målningen

1830-40

Enskiftet i Everöds socken, båda byarna utplånas. 

1846

Den nya handelsordningen kommer till, som möjliggör öppnandet av handelsbodar på landsbygden. 

1881

Järnvägen byggs och även Everöds första station på Urnvägen. 

1901

Everöds andra järnvägsstation uppförs och kort därefter även hotellet. 

1905

Everöds snickerifabrik byggs. Everöds socken får elektricitet 1912. El-transformatorerna står vid snickerifabriken, där det bl annat tillverkas drank- och jäskar. 

1910

Det frivilliga brandförsvaret etableras. 

1914

Telefonstationen som grundades 1890 flyttar till Engdahls affär på Urnvägen. 

1920

Jordbrukskassan i Everöd startar i A P Svenssons trävarufirma. 

1929

Everöds idrottsförening grundas. 

1965

Föreningsbanken bygger sin egen fastighet och posten flyttar också dit från järnvägsstationen. 

1971

Algot Andersson, fullmäktigeordförande i Everöds kommun, överlämnar kommunen till Kristianstad 

1976

Järnvägsstationen blir bibliotek.